fredag 9 mars 2012

Condi Rice om den ryska putinismen

USA:s förra utrikesminister Condoleezza Rice - som talar ryska, besökte Sovjet för första gången 1979 och är expert på Kalla kriget - skriver här i en artikel i Washington Post om Vladimir Putins fortsatta styre i Ryssland.

Hon förklarar hur Putin när han tog makten i Ryssland centraliserade makten, tillsatte egna guvernörer istället för att låta folket välja dem och slog ner på journalister som kritiserade honom. Likväl går Putins styre inte att jämföra med den sovjetiska stalinismens dagar - vare sig ifråga om brutalitet eller ifråga om intrång hos den breda allmänheten. Hans form av styre är dock även det en kamp mot klockan - konstaterar hon.

Ryssland har nämligen idag en stor utbildad medelklass - som hämtar sin information om världen från ett fritt Internet - inte från statsstyrda TV-kanaler och tidningar. När hon 2007 mötte en ung entreprenör i Moskva och uttryckte sina bekymmer över bristande fri media i Ryssland, sa denne:

“Who watches television? We’re all on the Internet.”


Dessa är många gånger utbildade utomlands, äger sina egna hem, inspireras av väst och kräver respekt - och för dessa kommer Putins löften om lag och ordning inte att räcka. Missnöjet över Putin måste bemötas genom att den ryska staten genomför reformer. Om det inte sker kommer folkets missnöje ta sig uttryck på andra sätt; genom extrem nationalism, återgång till idéer om en romantiserad kommunism.

Omvärlden bör därför fortsätta tala till förmån för det ryska folket, istället för till förmån för starka ledargestalter. Ryssland har genom hela sin historia byggt sin status på sin militärmakt, sina resurser och sin förmåga att hota sina grannar. Det vore välkommet med en riktig förändring - där Kremlins makt istället baseras på det kreativa ryska folket.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Ryssland håller presidentval - Putin väntas segra 20120304