måndag 9 oktober 2017

Donald Trump vill fortsätta strama åt invandringen till USA

Under söndagen meddelade Donald Trump att han ämnar göra flera massiva förändringar till det amerikanska invandringssystemet som stramar åt invandring till USA ytterligare.

Donald Trump ämnar kraftigt fortsätta att förändra det amerikanska invandringsssystemet i grunden. Under söndagen meddelade han att han vill göra det svårare för ensamkommande barn att komma in i USA samt att kunna sätta in tuffa åtgärder mot de områden i USA som ger amnesti för illegala invandrare. Trump vill även minska antalet flyktingar som USA tar emot årligen. Nyligen sänkte han det årliga flyktingtaket från 85 000 till 50 000 men vill nu sänka det till kring 40 000.

Justitieminister Jeff Sessions påpekade att de senaste decennierna har präglats av respektlöshet för lagar och regler kring invandring på grund av politiska bekvämligheter. Sessions understryker att Trump nu återställer ordning och reda i invandringssystemet där fokus är att lagar och regler verkställs och efterföljs.

Det Demokratiska partiet har redan påpekat att de vägrar gå med på Trumps politiska agenda kring detta. Det Republikanska partiet ska dock granska Trumps förslag i syfte att ta ställning till dessa innan de beslutar om de ska stödja Trump i detta.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: