måndag 9 oktober 2017

Podd 474: Civilisationernas kamp - Samuel Huntington hade rätt

Podd 474. Ronie Berggren och Filip Lamperud samtalar om Samuel. P. Huntingtons bok från 1997 "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order".

En bok där Huntington driver tesen att framtidens konflikter kommer att stå mellan kulturer och olika civilisationer, en bok som mötte hård kritik från andra akademiker och politiska ledare, när den släpptes. Men så här 20 år senare framstår det ganska tydligt att Samuel Huntington fick betydligt fler rätt än sina kritiker.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

1 kommentar:

Unknown sa...

Den stora svagheten med Huntingtons bok är att han saknar djupare kunskap om ortodox kristendom. I själva verket finns det ingen ur civilisatorisk synvinkel avgörande teologisk skillnad mellan ortodox och katolsk teologi. Att tala om den ortodoxa världen och Västerlandet som två olika civilisationer bidrar till att vidga den klyfta som uppstod under tidig europeisk medeltid och befästes 1054, en klyfta som seriösa ekumeniska teologer sedan ett århundrade strävar efter att överbrygga. Det faktum att den västliga och den östliga kristenheten under medeltiden inte kunde hålla sams bidrog starkt till att islam kunde erövra stora kristna områden. Låt oss inte upprepa samma misstag idag.