tisdag 3 oktober 2017

Endast fem procent av amerikansk mediarapportering om Donald Trump är positiv

Donald Trump har länge påpekat att media i princip bara rapporterar negativa saker om honom. En ny studie visar att Trump har helt rätt.

Enligt Pew Research Center rapporterar media endast fem procent positiva nyheter om Donald trump medan hela 62 procent av Trump-rapporteringen är negativ.

Som jämförelse, media rapporterade 28 procent negativa nyheter och 27 procent positiva nyheter om Bill Clinton. Media rapporterade 28 procent av nyheterna om George W. Bush negativt medan 22 procent av nyheterna var positiva om Bush.

Siffrorna för svensk medias rapportering om Donald Trump är sannolikt liknande eller till och med ännu mer negativa eftersom det i princip inte rapporteras en enda positiv nyhet i svensk media om Donald Trump utan i princip all rapportering är mer eller mindre negativ.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: