söndag 15 oktober 2017

Vänsterliberala New York Times inför strikta etikregler för dess journalister i social media

Den stora vänsterliberala tidningen New York Times har nyligen infört nya riktlinjer för dess journalister som bygger på att dessa inte får visa politisk partiskhet i social media utan måste agera neutralt och professionellt. Amerikansk vänsterliberal media har länge varit partisk i sin nyhetsrapportering där journalister påvisat öppen partiskhet för politiker och kandidater inom det demokratiska partiet. Detta blev extremt uppenbart i samband med Donald Trumps intåg i politiken, dels i traditionell vänsterliberal media men framförallt i social media. Som ett resultat av ageranden av journalister i social media har anrika New York Times infört nya riktlinjer där dess journalister numera måste agera opartiska och neutralt även i social media.

Chefredaktören för tidningen Dean Baquet uppmanar sina anställda att läsa de nya riktlinjerna noga samt följa dem och konstaterar även att tidningens journalister måste ta ansvar för hur de beter sig även i sociala medier. Baquet förklarar att tidningens journalister inte ska få uttrycka sig i social media på ett sätt som de inte skulle uttrycka sig i en publicerad text i papperstidningen.

Presidenten för ett medieforskningsinstitut, Dan Gainor, ger dock New York Times stark kritik. Han poängterar att det har tagit tidningen hela tio år innan de begrep att dess journalister kastar ur sig vilka "korkade" vänsterpolitiska åsikter som helst i social media och att dessa nya riktlinjer är alldeles för lite alldeles för sent. Gainor ger ett färskt exempel där en känd journalist för New York Times postade ett meddelande i social media att en koleraepidemi hade brutit ut i Puerto Rico, vilket visade sig vara fake news.

En orsak bakom tidningens nya riktlinjer kan vara att en av dess journalister har postat otaliga politiska åsikter på Twitter, varav många om Donald Trump, och att tidningen slutligen insåg att detta inte kan få fortsätta eftersom tidningens rykte och trovärdighet stadigt har sjunkit på grund av just journalisternas ageranden i social media.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: