tisdag 2 april 2013

Seger för Indianas friskolor

Delstaten Indianas högsta domstol fastslog den 27 mars att delstatens friskolor har rätt till allmänna medel (voucher programs) för sin undervisningsverksamhet. Det är en seger för friskolorna i delstaten, och för det system som på riktigt ger elever möjlighet till god utbildning oavsett var de bor eller vilken bakgrund de kommer ifrån.

Michael Gerson skriver här på Washington Post om saken och berättar att idéerna bakom den fria skolvalrörelsen utvecklades på 1950-talet av ingen mindre än fri-marknadsekonomen Milton Friedman. Och nu - inte minst med Indianas högsta domstols beslut, börjar denna rörelse komma igång på allvar. Med beslutet kommer en halv miljon barn från fattiga- och låginkomstfamiljer att få möjlighet att placera sin barn i privata eller religiösa skolor, som alternativ till de dåligt fungerande statliga skolorna.

Under en lång tid har dock friskolor (dvs skolor som sköts privat men finansieras av allmänna medel, till förmån för vanliga amerikaner) motarbetats från olika håll. Dels från lärarfacken som ansåg att medlen borde gå till den allmänna statliga utbildningen - men också från föräldrar som köpt dyra hem i förorter där skolorna har varit bättre. Med friskolor och pengar som ger alla elever möjlighet att välja skola har bostadsområdenas betydelse för barnens utbildning minskat, vilket i sin tur minskat bostadsvärdet i dessa områden.

Detta har gjort att det voucher-system som funnits varit marginaliserat och saknat bredare genomslag. Men trots det begränsade genomslaget har studieframgångar tydligt märkts av. Och på senare tid har såväl Indianas förre guvernör Mitch Daniels, såväl som Louisianas guvernör Bobby Jindal pushat för friskolor och utvecklat voucher-systemen på bred front. I Louisiana kommer delstatens högsta domstol snart att ta ställning till Jindals reformer - men att Indiana nu gett tummen upp, förklarar Gerson, är mycket lovande - och visar att regeringens roll är att säkra grundläggande samhällsservice som utbildning, men inte nödvändigtvis att tillhandahålla denna. Detta kommer att hjälpa barn att få en bra utbildning där detta inte avgörs i vilket bostadsområde man bor i.

Källor: Washington Post, Indystar

Se även tidigare inlägg:

Jeb Bushs utbildningskonferens och skolreformer 20121129

Inga kommentarer: