torsdag 12 september 2013

Putin intar central roll i Syrien-frågan

Rysslands president Vladimir Putin har skrivit ett öppet brev till USA på New York Times opinionssida, där han manar till en internationell lösning på konflikten i Syrien och ger sin syn på konflikten.

Han förklarar att världen behöver följa internationella lagar och att ingen vill att FN ska gå samma öde tillmötes som Nationernas Förbund en gång gjorde, men att detta likväl blir konsekvensen om USA intervenerar på eget bevåg i olika länders interna konflikter.

Han skriver också att det som sker i Syrien inte är någon kamp för demokrati, utan en kamp mellan regeringen och en multireligiös opposition. Däri finns demokratiaktivister, men än mer Al Qaida-krigare, från bland annat grupper som USA själva stämplat som terroristorganisationer.

Ryssland försvarar inte den syriska regeringen, förklarar Putin, vad man däremot försvarar är internationell lag, och under sådan lag tillåts våld bara i självförsvar eller genom beslut i FN:s säkerhetsråd.

Vidare skriver han att ingen tvivlar på att kemiska vapen använts i Syrien, men det finns anledning att tro att det inte var den syriska armén som använde denna, utan rebellerna i syfte att få till en internationell intervention mot Assad.

USA:s önskan att vilja intervenera överallt är beklaglig - men också misslyckad, vilket man kan se i Afghanistan, Irak, Libyen etc. Med sådana interventioner skickar man också ett budskap: nämligen att det inte går att lita på internationell lag, och därför söker länder värna sig på andra sätt, genom att te x skaffa egna kärnvapen. Man måste därför upphöra med sin krigsretorik söka nå diplomatiska lösningar.

Vidare välkomnar han president Obamas öppenhet för att fortsätta dialogen mellan Ryssland och Syrien, och om man lyckas lösa den konflikten tillsammans så kan det öppna dörrar för samarbete även på andra kritiska områden.

Han avslutar med att berätta att han noggrant studerade det tal Obama i tisdags höll om Syrien, och att även om hans förtroende för Obama växer, så invänder han emot Obamas prat om amerikansk exceptionalism - och skriver:

It is extremely dangerous to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation.


Alla länder är olika, avslutar han, men är vi ber om Guds välsignelse, måste vi likväl komma ihåg att också är jämlika.

Kommentar:

Putins inslag i debatten är välkommet, för även om Putins Ryssland knappast leder ligan i fungerande och goda demokratier, så är det viktigt med samtal Ryssland- och världen emellan. Putin framför också ett tydligt budskap och är mycket tydligare än Obama varit. Putin pressade t.o.m på den FN-linje även Sverige är en stark anhängare till.

Med det sagt måste det sägas vara lite beklagligt när Rysslands president Vladimir Putin framstår tydligare och starkare än USA:s president i en så globalt viktig fråga som Syrien. Idag träffas USA:s utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov för att diskutera Syrien för att söka nå en gemensam hållning i frågan. Vad som de senaste dagarna skett är dock att Putin plötsligt fått en mycket mer central roll i denna fråga än Obama förmodligen hade tänkt sig.

UPPDATERING:

Här har NBC ett inslag om Putin, och de amerikanska reaktionerna på hans artikel:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Jihadisterna stärker greppet om Syrien 20130912

Inga kommentarer: