torsdag 21 januari 2016

Phyllis Schlafly endorsar Donald Trump

De flesta konservativa republikanska presidentkandidater brukar anklaga Donald Trump för att inte vara någon riktig konservativ. De har förmodligen rätt. Åtminstone rätt i förhållande till dem själva. Medan Jeb Bush, Ted Cruz, Marco Rubio etc, har en lång track-record av konservativ politik, så har Trump - som inte är politiker - en lång historia av liberala uttalanden bakom sig.

Det mesta tyder alltså på att Donald Trump anpassat sig (extremt bra) efter årets valpolitiska förhållanden. Det innebär inte nödvändigtvis att han ljuger eller ens är falsk. De saker han säger tror han helt klart på, även om detaljerna och den praktiska implementeringen av hans diverse förslag inte alltid är genomtänkta. Så han är ingen lögnare. Men han är heller inte konservativ på det sätt republikanska kandidater klassikt brukar avkrävas vara.

Därför är det en bedrift att han fått stöd av Sarah Palin.

Men än mer en bedrift att han nu också endorsats av 91-åriga Phyllis Schlafly - den socialkonservativa rörelsens matriark. Schlafly är grundare av Eagle Forum och en av de kristet konservativas viktigaste äldre ikoner. I en intervju med Breitbart säger hon:

“Trump is the only hope to defeat the Kingmakers,” Schlafly told Breitbart resolutely. “Because everybody else will fall in line. The Kingmakers have so much money behind them.”


Hennes stöd kommer att göra äldre konservativa, som växte upp under den kristna högerns riktiga hey-day-dagar, trygga i att det faktiskt går att stödja Donald Trump.

En linje även Franklin Graham var inne på, när han konstaterade att kristna i detta presidentval kan komma att ställas inför frågan om vad som är det minst dåliga valet, av två dåliga kandidater.

Många av Trumps anhängare betraktar förstås Trump som sin räddare - till dem hör dock inte de evangelikala. Bara tanken på att Trump faktiskt lyckas med att koppla till den kristna högern, som inte är helt lätta att övertyga, är mycket intressant.

Källor: Breitbart, Yahoo

Se även tidigare inlägg:

Sarah Palin endorsar Donald Trump 20160120

Donald Trump talar på Liberty University 20160118

Inga kommentarer: