torsdag 12 oktober 2017

USA hoppar av UNESCO

Under torsdagen meddelade Donald Trump att USA ämnar hoppa av UNESCO, en organisation USA ursprungligen var med och grundade, då Trump-regeringen anser att organisationen praktiserar antisemitism och att USA även behöver spara pengar.

UNESCO är FN:s gren för utbildning, vetenskap och kultur och har kritiserats av USA redan under Ronald Reagan, men även av Barack Obama.

1984 drog sig USA ur UNESCO under Ronald Reagan med motiveringen att UNESCO måste genomgå fundamentala förändringar och återgå till sin ursprungsuppgift samt att UNESCO var partiska och tog sida med dåvarande Sovjetunionen. George W. Bush tog initiativet 2002 att återigen göra USA till en medlem i UNESCO.

2011 ställde Barack Obama in betalningar till UNESCO efter att organisationen erkände Palestina som stat, vilket Obama ogillade.

Droppen som fick bägaren att rinna över under Donald Trump var när UNESCO nyligen erkände Gamla Stan i Hebron, Västbanken som ett Palsetinskt världsarv, vilket av USA anses vara ett antisemitiskt drag av UNESCO.

USA:s ambassadör till FN, Nikki Haley, menar att UNESCO har blivit allt för politiserat och fientligt mot amerikanska intressen och värderingar. Haley poängterar även att UNESCO numera är en global pinsamhet.

Processen att avsluta UNESCO-medlemsskapet kommer ta ett drygt år. USA är för närvarande skyldig UNESCO 550 miljoner dollar som sannolikt inte kommer att betalas efter torsdagens beslut. Sannolikt kommer EU behöva ta större ansvar att finansiera UNESCO nu när USA backar ur. Även Israel har nu lovat att dra sig ur UNESCO..

En anonym källa i det amerikanska Utrikesdepartementet påpekar att UNESCO måste genomgå en fundamental förändring, vilket i praktiken betyder bland annat att upphöra med antisemitism och politiska ställningstaganden och återgå till ursprungsuppgiften kring utbildning, vetenskap och kultur.Trots att USA inte kommer att kunna vara med i omröstningar inom UNESCO med början den 1 januari 2019 kommer USA fortfarande delta i diskussioner inom UNESCO.

UNESCO är för närvarande mitt uppe i omröstningar för att utse vem som ska ta över efter UNESCO-chefen Irina Bokova. En kandidat till posten är Hamid bin Abdulaziz al-Kawai från Qatar som bland annat är en internationellt ökänd antisemit enligt Israel, vilket sannolikt även påverkat Trumps beslut.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

1 kommentar:

Anton sa...

Verkar vettigt, att Unsesco döpte om Rakels grav till mosken för Bilal ibn Rabah är en så absurd idé att ingen skulle kunna fantisera ihop den.