måndag 26 januari 2009

Amerikaner splittrade gällande evolutionsteorin

Debatten i Texas om huruvida kritik mot evolutionsteorin ska tillåtas i skolböcker eller ej har åter fört upp ämnet på den offentliga arenan. Hade Darwin rätt eller inte?

Amerikanarna är splittrade. Enligt en Gallupundersökning från juni 2007 säger 49% att de tror på evolutionsteorin, medan 48% säger att de inte tror på den. En siffra som varit densamma i minst 25 år. Det är i alla fall i jämförelse med Sverige en hög siffra. Och en annan undersökning från december visar att det är fler amerikaner som tror på Djävulen, helvetet och änglar - än det är som tror på evolutionsteorin. Siffrorna varierar dock mellan de politiska partierna. Två tredjedelar av Republikanerna förnekar Darwins teori, medan majoriteten av Demokrater och oberoende accepterar den.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Evolution kontra kreationism åter hett samtalsämne 20090122

Inga kommentarer: