onsdag 7 januari 2009

Migrationsverket sparkar Israelbloggare

Migrationsverket har givit den tidigare enhetschefen Lennart Eriksson sparken med anledning av att denne i sin blogg om Israel-Palestinakonflikten uttryckt sympatier med Israel.

Det var i och med den nye verksamhetschefen, Eugène Palmér, som tillträdde 2007 som bägaren rann över. Palmér ansåg inte att det var lämpligt att Eriksson fungerade som enhetschef samtidigt som han gav sitt tydliga stöd till Israel. Så här kommenterar Palmér det hela:

- Alla andra fattar att det inte går att aktivt ta ställning för ena parten i en konflikt som renderar i flyktingströmmar till Sverige. Jag hade haft samma inställning om han tagit ställning för Palestina

Eriksson blev omplacerad till en lägre tjänst inom migrationsverket. Ärendet togs upp i domstol och tingsrätten i Mölndal kom fram till att positionsförändringen var att likställa med uppsägning. Verket dömdes att betala 100.000 kr i skadestånd till Eriksson. Men Migrationsverket ville inte ha tillbaka honom utan har utnyttjat en passage i LAS där anställningen betraktas som upplöst om arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter en dom. Förutom skadeståndet tvingas dock migrationsverket att betala 32 månadslöner till Eriksson.

Så här kommenterar Eriksson det hela:
- Yttrandefriheten är stadgad i grundlagen. Det här är Judaspengar, utbetalda av en svensk myndighet som inte vill rätta sig efter en dom. Det är skamligt.

Eriksson pekar också på att han aldrig bloggat från eller om jobbet och att hans jobb aldrig har påverkats av hans åsikter. Palmér ansåg dock att risken var stor att Eriksson skulle anklagas för jäv. Palmér tillägger emellertid att det också finns andra skäl till varför Eriksson måste gå. Eriksson har ännu inte bestämt sig hur han tänker gå vidare med det hela.

Det är omöjligt som utomstående att kommentera Lennart Erikssons kvalifikationer som chef och jag är inte bekant med anställningspraxis inom migrationsverket, men det är skrämmande att man inte kan få ge uttryck för sina privata åsikter (i helt andra forum) samtidigt som man innehar en offentlig tjänst. Skall lärare inte heller få ha politiska åsikter bara för att de kan anklagas för att vara jäviga mot eleverna? Huruvida detta är ett uttryck för intolerans gentemot Israelsympatier är inte lätt att kommentera, men händelsen är i högsta grad värd att uppmärksammas och kan relateras till liknande händelser i samhället. Därtill kan man önska att Palmér kunde använda skattemedel på ett mer förnuftigt vis.

Läs mer: Israelbloggare sparkad från Migrationsverket

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det vore intressant att se de ursprungliga bloggposterna som föranlett detta.

Som jag ser det har Israel en självklar rätt att försvara sig.

Är denna min åsikt tillräcklig för att jag ska kategoriseras som "israelbloggare" och avskedas från en offentlig tjänst?

Anonym sa...

BRA gjort av MIV! En sådan person ska inte sitta och bedöma offren för den terror (israelisk statsterroism) som han stödjer.

Anonym sa...

Länk till hans blogg.
http://lennarteriksson.se/blog/

@Anon nr 2
Du ser inget problem i att människor anställda vid en statlig myndighet endast ska kunna ha vissa förutbestämda (politiskt korrekta) åsikter?
Inget problem i att en statlig myndighet begår grundlagsbrott? Och vad det verkar, kommer undan med det.
Inget problem i att dina åsikter är direkt fascistiska?

Du förnekar en enskild medborgare hans grundläggande rättigheter till förmån för idéen om statsmaktens (här representerad av MIV) bättre vetande.
Det finns ett ord för den typen av syn på staten och det är FASCISM.

Anonym sa...

Har man uppvisat en återkommande illojalitet jämtemot företagets riktlinjer så får man gå. Det brukar inte klagas så mycket på i andra fall.