måndag 26 januari 2009

Al-Qaidas Obama-dilemma

Washington Post har här en artikel med titeln To Combat Obama, Al-Qaeda Hurls Insults som berättar att Al Qaida som efter valsegern den 2 november förra året kallade Obama för en "husneger" (dvs en svart person som går den vite mannens ärenden - och ett uttryck som även brukades av Malcolm X) sedan dess har sagt betydligt fler saker än så om USA:s nye president med muslimskt mellannamn.

Obama har kallats för "hycklare", "mördare", "fiende till muslimer", och även anklagats för kriget i Gaza - trots att det kriget såväl började som slutade innan Obama insvurits till president. Vilket dock inte förhindrade Al Qaida från att på Internet säga:

"He kills your brothers and sisters in Gaza mercilessly and without affection,"


Al Qaidas andreman Al Zawahiri fortsatte på samma tema:

"These raids are Obama's gift to you before he takes office," the Egyptian-born Zawahiri said in the message, addressed to "Muslim brothers and mujaheddin."

Även Bin Laden själv skickade Obama ett meddelande en vecka före presidentinstallationen och lät säga:

"If he withdraws from the war, it is military defeat. And if he continues it, he drowns in economic crisis. How can it be that [Bush] passed over to him two wars, not one war, and he is unable to continue them? We are on our path to open other fronts, with permission from Allah."

Terroristexperter tror att Al Qaidas massiva anti-Obama retorik är ett medvetet och kanske till och med desperat försök att utmåla USA:s nye president som fienden. Det var lätt att göra detta med Bush. Med Obama däremot, som vann ett val på att förespråka ett tillbakadragande från Irak, förespråka nedstängningen av Guantanamo, och som även är populär i arabvärlden - är det svårare att göra detta. Och således svårare att såväl värva rekryter samt att legitimera sin egen verksamhet. Hur länge detta kommer att hålla i sig återstår väl att se, eftersom Obamas politik i praktiken inte kommer att skilja sig nämnvärt mycket från sin föregångares (åtminstone inte ifråga om Al Qaida). För stunden tycks dock Al Qaida spendera sina resurser för att förklara för de trogna att Obama och Bush är likadana (Vilket förstås ter sig rätt ironiskt med tanke på att Obama själv drev en kampanj på temat att länka sin motståndare till just President Bush - nu utsätts han alltså själv för samma sak).

Alla islamistgrupper var dock inte lika negativa. En publikation kopplad till Talibanerna - såg valet av Obama som ett välkomnande tecken på att amerikanarna var "very much tired from the bitter war" - och inte önskade förlänga en konflikt "ignited by Bush's insanity and his satanic policy."

Synen på Obama bland dessa grupper kommer dock att förändras och förankras mer i den praktiska verkligheten i takt med att tiden går - menar en expert från CIA, som säger:

"Inevitably Obama will make certain decisions that will be unpopular and which the propagandists will quickly castigate. I expect that the honeymoon will be just as fragile and short as with the American electorate."

Redan nu tycks somliga sådana tecken synas. I fredags gavs ett meddelande från två fd GITMO-fångar där Abu Sufyan al-Azdi al-Shahri säger:

"By Allah, imprisonment only increased our persistence in our principles for which we went out, did jihad for and were imprisoned for,"
(Se inlägget nedan "Problematiskt att stänga Guantanamobasen" för mer information om denne man.)

För stunden tycks dock somliga militanta islamistgrupper gnugga sina huvuden för att få det att gå ihop att deras främsta fiende nu heter Barack Hussein Obama.

Se även tidigare inlägg:

Problematiskt att stänga Guantanamobasen 20090123

Al Qaidas andreman hånar Obama 20081119

Inga kommentarer: