torsdag 22 januari 2009

Evolution kontra kreationism åter hett samtalsämne

Här i Europa - och Sverige - kan det tycka sig nästintill förunderligt att det i ett land så pass utvecklat och civiliserat som USA fortfarande är ett hett samtalsämne om huruvida evolutionsteorin eller bibelns skapelseberättelse är sann eller ej - och vilken av dem (eller i vilken grad någondera) ska läras ut i amerikanska skolor.

Det var förstås i USA som motståndet mot evolutionsläran i skolor växte sig stark i början av 1900-talet med kristna fundamentalister som dess mest hätska motståndare. Efter hand fick dessa ge efter för den växande skara vetenskapsmän som ställde sig bakom evolutionsteorin - men debatten har egentligen aldrig lämnat det politiska spelrummet i amerikansk politik även om den kommit och gått.

Den här gången förs en diskussion i Texas om på vilket sätt evolutionen ska läras ut i delstatens skolor. Delstatens skolstyrelse har lyssnat på vittnesmål från såväl motståndare som förespråkare till evolutionsteorin. Biologer är rädda för att styrelsen ska införa vad motståndarna till evolutionsteorin ser som "svagheter i teorin", medan förespråkarna av evolutionsteorin anser att dessa "svagheter" i själva verket är gamla argument som sedan länge tillbakavisats av vetenskapen och som därför bara tjänar till att framhålla de socialkonservativas religiösa och politiska agenda.

"These weaknesses that they bring forward are decades old, and they have been refuted many, many times over," Kevin Fisher, a past president of the Science Teachers Association of Texas, said after testifying Wednesday. "It's an attempt to bring false weaknesses into the classroom in an attempt to get students to reject evolution."

Den Federala Domstolen har förbjudit undervisning av Creationism och Intelligent Design i amerikanska skolor - men frågan som här diskuteras är huruvida det ska införas kritik i skolböckerna mot den evolutionsteori som lärs ut eller ej. 7 av de 15 medlemmarna i skolstyrelsen i Texas är socialkonservativa och dess ordförande Dr. Don McLeroy försökte redan 2003 få in ett mer skeptiskt förhållande till evolutionsteorin i delstatens skolböcker, men lyckades då inte uppnå de röster som krävdes. Denna gång är möjligheterna dock större och de socialkonservativa stöds också av Texas Republikanske guvernör Rick Perry - som efterträdde Bush som delstatens guvernör för 9 år sedan.

De socialkonservativa argumenterar för att både "styrkorna och svagheterna" i teorin måste påvisas i böckerna - något kritiker menar är ett sätt att införa "kreationism" genom bakdörren.

Konservativa föräldrar stöder att kritik mot evolutionsteorin införs och har inför skolstyrelsen uttryckt att deras barn känt sig hånade av lärarna när de uttryckt skepticism mot evolutionsteorin. Affärsmän i delstaten menar dock att Texas förmodligen skulle få svårt att locka till sig högutbildade arbetare om delstatens vetenskapsprogram betraktades som skrattretande bland biologer. Skolstyrelsen förväntas rösta om saken i mars.

Källa: Herald Tribune

Se även tidigare inlägg:

Bush talar om sin bibelsyn 20081209

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant, men ändå kanske inte så oväntat att det fortfarande är en fråga då det inte finns något rätt svar om hur vida det gick till.