onsdag 28 januari 2009

Rättegången mot Blagojevich fortsätter

Rättegången i Illinois-senaten mot delstatens guvernör Rod Blagojevich är nu inne på sin tredje dag. Vittnen har uttalat sig och delar av FBI:s inspelningar har spelats upp. Stora delar har dock inte spelats upp men FBI har under ed vittnat om att de uttalanden som citerats i media bevisligen går att tillskriva guvernör Blagojevich.

Det är dock inte bara Blagojevichs försök att sälja Barack Obamas senatsplats som dras fram i ljuset. Den tredje dagen bestod i helt andra anklagelser: att Blagojevich brutit mot anställningslagar, slösat bort skattebetalarnas pengar och på olagligt sätt trotsat den lagstiftande församlingen.

Blagojevich - som om han fälls i den pågående senatsrättegången riskerar att bli avsatt - har själv inte närvarat vid rättegången utan istället gjort en privat TV-turné på ABC News, CNN et c - där han inför nationen hävdat sin oskuld och att senatsrättegången är orättvis eftersom han inte får kalla in egna vittnen som te x Obamas stabschef Rahm Emanuel för att bekräfta hans oskuld. Han har även förklarat att allt han gjort har han gjort för Illinois bästa och anklagat den lagstiftande församlingen som nu åtalar honom för att försöka röja honom ur vägen så att de obehindrat kan höja skatterna för Illinois invånare.

Illinois-Senatens ledare - Demokraten John Cullerton - menade dock att Blagojevich hade varit smartare om han bevistat sin egen rättegång istället för att låta sig intervjuas på nationell tv:

"If he wants to come down here instead of hiding out in New York and having Larry King asking questions instead of the senators, I think he's making a mistake. He should come here and answer the questions and provide the context he claims that these statements are being taken out of."


Efter Senatsrättegången, som kan komma att ge sitt utslag redan denna vecka och få honom avsatt, så väntar också en civil rättegång som kan sätta honom bakom lås och bom.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Blagojevich hos Larry King 20090127

Inga kommentarer: