lördag 27 augusti 2011

Obamanomics vs. Reaganomics

Fox News har här ett inslag om den ekonomiska krisen och Obamas och Reagans olika mediciner för att bemöta saken. Steve Moore som här skrivit en artikel om saken berättar här om skillnaderna på Fox News.Se även tidigare inlägg:

51% amerikaner beskyller Bush för ekonomin - men Obama också utsatt 20110825

--------------

Stimulus programs - always inefficient? 20110704

The stimulus: A microeconomic analysis 20110630

Inga kommentarer: