torsdag 18 augusti 2011

Rick Perry skeptisk till den globala uppvärmningen

På ett kampanjmöte i New Hampshire igår förklarade Rick Perry att han är skeptisk till den mänskliga faktorn i den globala uppvärmningen:

"I think we're seeing almost weekly, or even daily, scientists that are coming forward and questioning the original idea that manmade global warming is what is causing the climate to change,"


Han fortsatte med att konstatera att somliga ville spendera miljarder på denna fråga, men han själv tillhör inte den kategorin:

"I don't think from my perspective that I want to be engaged in spending that much money on still a scientific theory that has not been proven and from my perspective is more and more being put into question."


Därmed går Rick Perry längre än de andra GOP-kandidaterna, som Romney och Huntsman, som är skeptiska till stora federala eller överstatliga lösningar, men inte i grunden ifrågasätter bevisen kring den mänskliga faktorn.

Det finns många seriösa forskare som betvivlar den mänskliga faktorns betydelse för den globala uppvärmningen. Och alltfler av dessa har börjat göra sina röster hörda. Det viktigaste i sammanhanget är emellertid inte svaret på själva sakfrågan om hur stor faktor mänskliga utsläpp haft eller ej - utan att skeptikerna i USA räddat världen från naiva och historielösa internationalistiska avtal med syfte att bakbinda händerna på länder som - och primärt - USA. Med Obama fanns (åtminstone tills republikanerna tog över i januari detta år) risken för att USA skulle låta binda upp sig vid något internationellt bindande klimatavtal, som onekligen skulle ha gynnat alla de otaliga länder som anser att USA:s makt i världen är för stor mer än det skulle ha gynnat USA. Men en president som Rick Perry kommer den risken inte att finnas helt oavsett om demokrater eller republikaner sedan styr i Kongressen. Och bara det i sig vore ganska skönt.

Därefter kan och bör man - befriad från vad som i en amerikansk kontext utgör radikala vänsterlösningar - på allvar börja arbeta för saker som förnyelsebar energi, klimatpolitik och global miljövård.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Rick Perry leder opinionsmätning 20110816

------------------

Meteorolog ifrågasätter den globala uppvärmningen 20110807

Realistisk internationalism – del 2: Vägen framåt för den globala miljöpolitiken 20110622

Climategate fortsätter 20110516

Inga kommentarer: