torsdag 18 augusti 2011

Rick Perry skeptisk till evolutionsteorin

Rick Perry som för närvarande kampanjar i New Hampshire, träffade där en pojke och förklarade för denne att det fanns en hel del hål i evolutionsteorin och att man i Texas lär ut såväl evolutionsteorin som kreationism - för att sedan själv låta eleverna avgöra vad de tror om saken. Här är klippet - ett klipp som förmodligen kommer att göra att den debatt som delvis drog igång med Mike Huckabees kampanj 2008 åter lär blossa till liv igen - om vilken roll kritik mot evolutionsteorin bör ha i amerikansk skolundervisning.

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHär är klippet i dess helhet:UPPDATERING:

I valkampanjen 2008 blev evolutionsteorin också ett ämne som kom upp i debatten. Här är Mike Huckabees syn på saken från debatten 2007:Och här ger Ron Paul sin syn på saken, när denne 2007 också uttrycker stark skepsis mot evolutionsteorin:Om Rick Perry deltar i någon debatt framöver lär frågan komma upp igen och bli en del också av detta års val. Faktum är att frågan faktiskt redan kommit upp. I republikanernas första debatt i South Carolina fick Tim Pawlenty frågan om han själv jämställde creationism med evolutionsteorin, varpå denne svarade att han ansåg att det bör finnas utrymme i studieplanerna för intelligent design och att han i sin delstat Minnesota lämnade frågan uppe för föräldrar och skoldistrikt att hantera - något han också ansåg att den federala regeringen borde göra.

Efter Perrys uttalande twittrade partirivalen Jon Huntsman en motrespons och skrev:

“To be clear. I believe in evolution and trust scientists on global warming. Call me crazy,”


Källa: ABC News

Se även tidigare inlägg:

Rick Perry skeptisk till den globala uppvärmningen 20110818

------------------

"Huckabee girl" och underhållande religionssarkasm 20110605

------------------

Texas har röstat om evolutionsteorin 20090401

Evolution kontra kreationism åter hett samtalsämne 20090122

Amerikaner splittrade gällande evolutionsteorin 20090126

Bush talar om sin bibelsyn 20081209

Religion i USA på tillbakagång
20090309

Politik och de mest ogillade religionerna i USA
20090218

Inga kommentarer: