söndag 28 augusti 2011

Rick Perry och avrättningarna i Texas

Sedan dödsstraffets återinförande 1976 har Texas avrättat fler människor än någon annan delstat i USA. Detta blev ett omtalat ämne när Texas förre guvernör George W. Bush kampanjade till president år 2000 - där avrättningen av den nykristna kvinnan Karla Faye Tucker tidigare blivit ett nationellt diskussionsämne. Sketcher gjordes också i radio som drev med Bush och dödsstraffet (jag har sådana radiosketcher sparade sedan den tiden).

Eftersom dödsstraffet inte är överdrivet kontroversiellt i USA så blev det emellertid ingen större kampanjfråga om saken. På en av presidentdebatterna gav Bush dessutom ett mycket ödmjukt svar på frågan om hur han såg på dödsstraff och förklarade då att "den avskräckande effekten" som möjligtvis skulle kunna hindra andra grova brott var den enda orsak han då själv såg till att stödja dödsstraff.

Med Texas nuvarande guvernör Rick Perry som republikansk toppkandidat inför presidentvalet 2012 så har frågan om dödsstraff åter kommit upp för diskussion. Debra Sanders skriver här på RealClearPolitics om Perry avrättningarna i Texas och konstaterar att Perry haft översyn över rekordmånga 234 avrättningar, något många under kommande kampanj med säkerhet kommer att försöka vända mot honom.

För somliga representerar dödsstraffen att Perry står för lag och ordning. För andra representerar det blods- och hämndlystnad. Och många kommer att försöka utmåla Perry som en sådan (precis som man gjorde med Bush för 12 år sedan). Sanders konstaterar dock några orsaker till de många avrättningarna i Texas och till att de utförts av just Perry:

Perry has overseen more executions than any other governor in modern history because his state is the second-largest in the country and he has served as governor of that state for nearly 11 years or that the late Democratic Gov. Ann Richards oversaw 50 executions during her one term -- and unlike Perry, she never commuted a death sentence.


Hon förklarar också att en annan skillnad mellan Texas och Kalifornien (som har rekordmånga fångar på Death Row) är att politiken och lagen faktiskt fungerar i Texas - vilket innebär att de som döms till döden faktiskt avrättas, medan de i Kalifornien fastnar i en ändlös byråkrati, som gör att en guvernör där inte kan verkställa de lagar han är satt att förfoga över.

Hon konstaterar vidare att Perry trots de många avrättningarna likväl implementerat lite "medkännande konservatism" ifråga om straffet:

On the compassionate conservative side, Perry has commuted three death sentences to life in prison. In 2007, on the advice of the Texas Board of Pardons and Paroles, Perry granted a reprieve to stop the lethal injection of Kenneth Foster because Foster drove the getaway car but was not the shooter in a 1996 robbery/homicide. Perry also signed the bill that created life without parole as an alternative to the death penalty.


Vidare fortsätter hon att med att säga att det förmodligen inte är Perry, utan president Obama som kommer att få problem ifråga om dödsstraffet, det pg a att man i teorin stöder dödsstraffen men av -enligt Sanders- dåliga anledningar motsatt sig dess implementerande vid olika tillfällen.

Det ligger förmodligen en hel del i hennes resonemang. Själv är jag av samma åsikt gällande Rick Perry som gällande guvernör Bush: en guvernör har sin delstats lag att följa och upprätthålla. Dödsstraffen i Texas kan försvaras och den liberala vänsterns svartmålningar av Texas lagar bör bemötas skarpt.

Men därmed behöver man inte stödja dödsstraff.

Det amerikanska juridiska systemet är inte tillräckligt vattentätt för att tillämpa dödsstraff. Oskyldiga har avrättats, såväl i modern tid som på senare år. Det bästa vore därför att generellt omvandla dödsstraffet till livstids fängelse utan möjlighet till benådning (så vida man inte visar sig vara oskyldig). Den federala regeringen bör däremot kunna tillämpa dödsstraff - och bör också så göra ifråga om massmord och angrepp på hela nationen.

Ämnet är svårt - men det vore onekligen intressant att se Perry och Obama diskutera saken. Perry har hittills i ord och handling verkställt en mängd avrättningar av inhemska brottslingar - Obama har i ord och handling verkställt en mängd avrättningar av internationella terrorister. Jag stöder Perry framför Obama, men däremot anser jag att det är viktigare för USA att avrätta människor som Bin Ladin än att avrätta inhemska brottslingar.

Källa: RealClearPolitics

Se även tidigare inlägg:

Rick Perry i stor ledning bland te-party-anhängare 20110827

Inga kommentarer: