onsdag 31 augusti 2011

Robert Spencer om myten om islamisk tolerans

Den konservative amerikanske islamkritikern Robert Spencer föreläser här om myten om islamisk tolerans. En mycket sevärd föreläsning. Islamisk tolerans var förstås inte helt och hållet en myt. Men den av europeiska vänsterakademiker idag utbredda föreställningen om att de islamiska samhällena var toleranta och att islam på något sätt var jämlikt eller mer civiliserat än den kristna civilisationen är däremot en myt - något Robert Spencer här på ett informativt och insiktsfullt sätt med argument som bemöter de rådande vänsterföreställningarna förklarar.

Del 1:Del 2:Del 3:Del 4:Del 5:Se även tidigare inlägg:

Sveriges behov av en politiskt bred islamkritik 20110827

Inga kommentarer: