fredag 12 juni 2015

Begränsande regler för GOP-debatterna

Såväl Fox News som CNN har bestämt att de på sina respektive debatter bara kommer att ha med de kandidater som ligger i tio-topp i opinionsundersökningarna.

Detta har fått de kandidater som inte kan ta den placeringen för given att rikta in sina kampanjer på att bli just så kända och omtyckta att de hamnar där. Något New York Times här skriver om.

Här skriver också Matt Bai på Yahoo News, att det är fel av nyhetsbolagen att sätta stopp för kandidater i detta skede. Det är debatterna som ska ge väljare möjlighet att bilda opinion - och undersökningar som görs innan debatterna visar egentligen mest vilken kandidat som är mest känd. Det borde därför inte vara TV-bolagens uppgift att bestämma vilka som ska få vara med eller inte. Istället borde man bara placera kandidaternas namn i en hatt och lotta, om man ville ha någon rättvisa.

Newt Gingrich menar också att de som inte kommer att få vara med, kommer att kommentera det på sociala medier, och sedan kommer nyheterna helt att handla om det istället för sakfrågorna i sig.

Själv håller jag med Matt Bai om att TV-bolagen inte borde bestämma vilka som ska exkluderas eller inte. Givetvis kan inte hur många kandidater som helst vara med i en debatt (10 är förmodligen också för många för att någon enda ska hinna säga något vettigt alls utöver stump-talk-replikerna).

RNC borde därför istället komma på någon bra idé för hur man ska lösa situationer som dessa för allas bästa. Varför inte en helkväll med alla kandidater där de mest småpratar om sina personliga liv, och därefter enskilda samtalskvällar med en debattmoderator från något TV-bolag och 2-4 kandidater runt ett bord. Sen kör man några kvällar så tills alla kandidater fått utrymme. Bara för att nämna några spontana förslag till lösning på ett problem som borde vara mycket enklare att åtgärda än att bara bestämma vilka som inte ska få vara med.

Källor: New York Times, Yahoo

Se även tidigare inlägg:

Första GOP-debatten anordnas av Fox News och Facebook 20150521

Inga kommentarer: