lördag 20 juni 2015

Obama - videovecka 333

Obama talar denna vecka om sitt försök att få igenom frihandelsavtalet TPP i Kongressen. Men även där Kongressen inte agerat har hans administration gjort saker i samarbete med nationens delstater för att skapa en bättre och mer rättvis ekonomi, med högre minimilöner, sjukledighet etc.Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 332 20150614

Inga kommentarer: