söndag 14 juni 2015

Los Angeles höjer minimilönen till 15 dollar

Obama har under flera månader vädjat till Kongressen om en höjd minimilön 10 dollar och 10 cent per timme. Så har inte skett, däremot har många delstater tagit egna initiativ.

Igår skrev Los Angeles borgmästare Eric Garcetti också under en lag som innan år 2020 ska få upp minimilönen till 15 dollar per timme.

"This is about the idea, that American ideal, that when someone works hard, they should be able to support themselves, and they should be able to support their families," sa han inför skaran som samlats för att bevittna signeringsceremonin.


Här också en artikel i Washington Post från januari i år, om hur hela 21 delstater tagit egna initiativ om höjning av minimilnöen. Och här ett inslag på Fox News, också det från januari, där nackdelarna med höjd minimilön diskuteras:Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Obamas State of the Union 2015 20150121

Inga kommentarer: