fredag 26 juni 2015

Skepsis mot Iran-förhandlingar

Tidsfristen för förhandlingarna med Iran löper snart ut, och det mest troliga är att förhandlingstiden förlängs. I takt med bl a fler besvärande uttalanden av Ayatollah Kamenei, har dock skepsisen börjat växa även i USA om det verkligen går att förhandla med Iran och Obama-administrationen gör det på ett bra sätt. Här Fox News om saken:

Källor: Fox News, Politico, New York Times

Se även tidigare inlägg:

Iransk oppositionsledare motsätter sig kärnavtal 20150614

Inga kommentarer: