måndag 22 juni 2015

FNS: Påvens klimatbudskap, Rick Perry om lärdomarna från 2012

Fox News Sunday handlade om påvens klimatbudskap, där han i många avseenden gick emot den skeptiska inställning som råder bland många konservativa republikaner. Washingtons kardinal Donald Wuerl kommenterar. Därtill intervjuas också Rick Perry om vilka lärdomar han dragit efter sin misslyckade presidentkampanj 2012:

Del 1:Del 2:Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Rick Santorum om massakern i Charleston 20150621

Inga kommentarer: