lördag 13 juni 2015

Hillary åter-lanserar sin 2016-kampanj

Hillary Clinton pålyste offentligt sin 2016-kandidatur på ett event i Four Freedoms Park på Roosevelt Island i New York. Här hela talet:Kommentar:

Talet som jag följde live, tog just slut, här mina reflektioner:

Hillary höl ett tal hon kraftfullt tog såväl president Obama som sin make Bill Clinton i försvar, och ställde dessa mot republikanernas alternativ med trickle-down-economics och politik anpassad för Wall Street och jobb utanför USA.

Därtill tog hon upp republikanernas envishet ifråga om klimatförändringar, där de ofta säger att de inte är vetenskapsmän och därför inte kan ge några bestämda svar. Det må så vara, konstaterade Hillary, men varför lyssnar de då inte på dem som faktiskt är vetenskapsmän?

Därefter fortsatte hon med att måla upp en vision av de samhälle hon själv ville se - ett jämlikt samhälle, för alla oavsett bakgrund, och ett ekonomiskt rättvist samhälle för alla som arbetar hårt, och hon nämnde där även typiskt "svenska" saker, som rätt till dagis, sjukledighet etc.

Slutligen pratade hon om utrikespolitik, betonade sin erfarenhet och nämnde att hon satt i the situation room dagen när Bin Laden dödades. Men betonade likväl att man även fortsättningvis behövde använda sig av smart diplomati.

Ett kraftfullt tal där hon var offensiv, inte defensiv. Och där hon lät mycket mer progressiv än hon åtminstone brukade göra.

Här diskuteras talet på Fox News:Källor: CBS, Time, SVD

Se även tidigare inlägg:

Minskat förtroende för Hillary 20150602

-------------

Podd 82: Presidentvalet 2016 - Del 7: Kandidaterna ute ur Garderoben 20150509

Inga kommentarer: