torsdag 11 juni 2015

RNC: Anti-Hillary-Ad: Hillary - Wrong for America

Den repulikanska nationalkommittén (RNC) har redan nu släppt en anti-Hillary-ad där man betonar att Hillary är fel val för USA:Se även tidigare inlägg:

DNC gör anti-Jeb-Bush-ad 20150326

Inga kommentarer: