torsdag 25 juni 2015

HD godkänner ObamaCares subventioner

Högsta Domstolen har idag med 6 mot 3 röster, fastslagit att de federala subventionerna för ObamaCare är förenliga med Konstitutionen. Vilket är en stor seger för Obama-administrationen och Obamas största inrikespolitiska reform. Här Fox News:Och här CBS:Källor: New York Times, Washington Post, Politico, CBS, TIME

Se även tidigare inlägg:

60 Minutes: Colorados marijuana-industri, ObamaCares problem 20150112

--------------

Podd 9: ObamaCare - bra eller dåligt för USA? 20120713

Inga kommentarer: