måndag 29 juni 2015

Obama intervjuar Sir David Attenborough om jordens framtid

President Obama träffade i maj Sir David Attenborough i Vita Huset. I normala fall är det Obama som blir intervjuad, men här intervjuar han Sir Attenborough, som han såg upp till som liten, om jordens framtid och vikten av klimatförståelse. Här ett kort klipp från BBC:Och här BBC Americas program om mötet, med hela samtalet på en halvtimme:Källor: BBC, Washington Post

Se även tidigare inlägg:

FNS: Påvens klimatbudskap, Rick Perry om lärdomarna från 2012 20150622

Inga kommentarer: