torsdag 25 juni 2015

Bill O'Reilly om demoniseringen av USA som en rasistisk nation

Bill O'Reilly reflekterar här över demoniseringen av USA som en rasistisk nation, där vänsteraktivister menar att USA är ett vitmakt-samhälle.Det är retorik som denna som utnyttjar tragedier som den i Charleston. Dylann Roof representerar inga vita. På sin höjd representerar han den i USA tynande nynazistiska rörelsen. Södern som (i likhet med hela nationens presidentämbete) styrs av mängder av guvernörer med minoritetsbakgrund hyllar inte sitt sydstatsarv pg a rasism. Det är de som gör sådana kopplingar i politiska syften (vilket aktivistvänstern alltid gör) som gör att det blir ett problem att ta ned sydstatsflaggorna och nedvärdera söderns historia.

Om det -bara- handlat om att visa respekt efter dådet i Charleston, och att på längre sikt visa respekt till dagens slavättlingar, vars förfäder på legitima grunder omöjligen kunde ha kopplat sydstatsflaggan till något annat än just slaveriet - så borde det vara helt okontroversiellt att ta ned flaggorna.

Nu börjar dock så inte längre bli fallet, i takt med att vänsteraktivister vill skriva om USA:s hela historia i politiska syften. Saker kan omöjligen sjunka lägre än så. Och i sådana situationer finns det ingen anledning alls att backa. Sydstatsguvernörer - som ofta är republikanska - bör således inte längre göra det, utan fortsätta se till att sydstatsmonumenten står kvar, och att konfederationens flagga får behålla sin tydliga ställning i de delstater som för 150 år sedan valde konfederationen. Många pg a att de ansåg att deras primära uppgift var att skydda sina delstater mot nordstaternas aggression (jag håller inte med om söderns historieskrivning, men däremot om motiven för otaliga soldater att strida och otaliga soldater att göra motstånd mot nord).

Det finns en global vänsterdriven mycket otrevlig anti-rasistisk rörelse som måste stoppas. En rörelse som inte är någon riktig anti-rasistisk rörelse utan en ren aktiviströrelse som inte syftar till att egentligen skydda minoriteter utan till att slå ner på motståndare. Den rörelsen bör inte tillåtas kapa tragedier som den i Charleston, eller den riktiga anti-rasistiska rörelsen.

Se även tidigare inlägg:

Arvet efter södern måste bevaras 20150624

Här ett av mina Facebook-snowflakes om den otrevliga antirasismen:

Om den svenska rasdebatten

Inga kommentarer: