måndag 23 februari 2009

Obama kan få svårt att omstrukturera pensionssystemet

Obama har indikerat att han vill åtgärda det amerikanska pensionssystemet (social security) vars kassa, i takt med att baby-boomer generationen nu börjar pensioneras, helt enkelt inte kommer att räcka hur länge som helst. Detta problem har varit känt i årtionden och president Bush försökte på allvar ta itu med frågan efter sitt återval 2004 - och satsade våren 2005 på att kampanja för en privatisering av pensionssystemet där arbetarna får välja personliga pensionsfonder (ungefär på samma sätt som görs i Sverige). Hans förslag gick dock aldrig igenom och i efterhand har han i en intervju förklarat att han förmodligen borde ha satsat på att försöka lösa immigrationsfrågan istället.

Men pensionsfrågan är viktig; om den inte blir löst så kommer ett stort antal människor att en dag helt enkelt bli utan pensioner, eller så kommer regeringen tvingas att höja skatterna i hög utsträckning. Det förstår också President Obama - som i dagarna före presidentinstallationen sa:

“What we have done is kicked this can down the road. We are now at the end of the road and are not in a position to kick it any further,”

Efter finanskrisen - och med en Demokratisk regering - så kommer det dock förmodligen inte längre att bli tal om en privatisering av pensionssystemet. Obama har dock indikerat att han vill finansiera det hela genom att höja skatten för inkomsttagare av över 250 000 dollar - samt helt enkelt dra ner på pensionerna. Skattehöjningarna möter dock skarp kritik från Republikanskt håll och liberala Demokrater motsätter sig starkt nedskärningar i utlovade pensioner till framtida pensionärer.

Frågan är såväl lika svår som den är laddad och president Obama har tillsatt en Social Security task force, som ska utreda frågan - som för att bli lyckad helst måste lösas över partigränserna. En anledning för Demokraterna att försöka lösa frågan nu, är dock att de sitter vid makten och har alla möjligheter att skapa en lösning som passar dem själva bäst (om än inte perfekt). Men det är också många andra frågor som påkallar uppmärksamhet, och gör så snabbare och mer akut än pensionsfrågan gör. Pensionskassan beräknas i dagsläglet räcka ända till 2041 innan den är uttömd - medan däremot Medicaid och Medicare utgör ett mycket större finansiella problem. Och i dagsläget indikerar den ekonomiska krisen att alla finansiella problem förmodligen inte kommer att kunna lösas - i alla fall inte under den närmsta tiden. Obama har således framför sig att välja var han bör satsa sina kort.

Källa: New York Times

Inga kommentarer: