torsdag 26 februari 2009

Obamas jättebudget

President Obama lade idag fram sin budget - en budget som räknar med ett underskott på 1,75 biljarder dollar, vilket utgör 12,3% av USA:s BNP. Översatt i någon form av begripliga siffror så är det ca 1.750.000.000.000 dollar, eller 15 biljoner svenska kronor, eller 15 000 svenska miljarder om det föredras. Det kommer att utgöra USA:s största budgetunderskott sedan andra världskriget.

En del av budgetunderskottet är ärvt från Bushadministrationen. Men en stor del utgörs också av Obamas eget stimulanspaket på 787 miljarder dollar. Obama ökar således budgetunderskottet för att snabbt kunna stimulera ekonomin, samt förändra sjukvårdssystemet för att hjälpa också de miljontals oförsäkrade medborgarna. Men Obama som förstår att en historiens största statsskuld inte vore något bra arv att lämna efter sig - har också satt som mål att halvera denna statsskuld ungefär vid samma tidpunkt som hans första ämbetsperiod tar slut kring 2013.

Vad innehåller då Obamas jättebudget?

Där finns först och främst stimulanspaketet på 787 miljarder dollar. Därtill finns också ytterligare 250 tänkbara miljarder i stöd till amerikanska industrier, utöver de 700 miljarder som redan givits. Där finns också 634 miljarder dollar för att expandera sjukvården och delvis täcka de 48 miljoner amerikaner som saknar sjukförsäkring. 75 miljarder dollar kommer också att begäras för krigen i Afghanistan och Irak - vilket kommer att bli pengar utöver de 40 miljarder kongressen redan godkänt till krigen.

Mer ingående granskning av budgeten kommer senare. Här offentliggör Obama budgeten:Källor: Los Angeles Times, DN

Inga kommentarer: