torsdag 26 april 2012

Jan Brewer om Arizonas dag inför Högsta Domstolen

Arizonas guvernör Jan Brewer som var i Högsta Domstolen när de behandlade Arizonas immigrationslag, kommenterar här hur hon tyckte att det gick i domstolen. Och hon är hoppfull om att de kommer att upprätthålla Arizona-lagen - som Obama-administrationen stämt för att vara rasistisk:Se även tidigare inlägg:

HD behandlar Arizonas immigrationslagar 20120423

Inga kommentarer: