fredag 24 april 2015

Senaten godkänner Loretta Lynch som Justitieminister

Senaten godkände igår, till slut - efter 166 dagars väntan - och efter många om och men, med 56 mot 43 röster Loretta Lynch till ny Justitieminister att efterträda avgående Eric Holder. Här NBC:Källor: The Atlantic, DN, McClatchy, NBC

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 321 20150322

Obama nominerar Loretta Lynch till Justitieminister 20141108

Inga kommentarer: