lördag 12 december 2015

The Simpsons, Donald Trump och konspirationsteorier

TV-serien The Simpsons har (i likhet med många andra serier, som te x Star Trek) "förutspått" en hel rad händelser, som i efterhand faktiskt kom att inträffa. Här några exempel:Paralleller kan förstås dras till otaliga TV-serier och filmer, där saker sägs eller görs som i framtiden blir verklighet. Här dock ett klipp från Simpsons, som på ett litet humoristiskt sätt illustrerar hur konspirationsteoretiker förhåller sig till sådana här saker. Det blir oftast mycket mer mystiskt än den sanna verkligheten faktiskt gör gällande:Med tanke på att Simpsons faktiskt har "förutsett" framtida händelser, så ter sig filmen ovan inte omöjlig. Kampanjande folk beter sig ofta ungefär likadant (de vinkar, etc) men i detta fall är Simpson-klippet inte från år 2000, utan från tidigare i sommar. Här skriver Washington Post om avsnittet, och här ett klipp.Det tidigare klippet är alltså mindre mystiskt, och mer fel - än Simpsons förutsägelser brukar vara. Dock mer konspiratoriskt och mystiskt och en utmärkt beskrivning av problematiken med konspirationsteorier.

Se även tidigare inlägg:

Podd 107: Erik Åsard om USA-forskning och konspirationsteorier 20150907

Inga kommentarer: