lördag 12 september 2009

Carl Levin ger sin syn på Afghanistan

Den Demokratiske senatorn Carl Levin från Michigan, som också är ordförande för Senatens Committee on Armed Services har nyss besökt Afghanistan och talar här om vad han anser behöver göras för att förhindra talibanerna från att ta över makten i landet. Han anser inte att fler amerikanska trupper behövs, däremot måste den afghanska armén stärkas. President Obama överväger att eventuellt skicka flera tusen ytterligare trupper till Afghanistan, och väntar på en formell förfrågan från General McCrystal - hans närmaste rådgivare är dock splittrade: somliga förespråkar ytterligare trupper, andra inte. Levin tillhör den sistnämnda gruppen:Se även tidigare inlägg:

Obama får stöd från Eric Cantor i sin Afghanistanpolicy 20090911

Demokraten Carl Levin dissar Cheney 20090530

Inga kommentarer: