fredag 11 september 2009

Experter tvivlar på att Obama kan betala sjukreformen

I sitt stora tal om sjukvård så förklarade president Obama att notan på 900 miljarder dollar skulle kunna täckas genom besparingar i det redan befintliga systemet, och på intäkter från dem som tecknar försäkringar - och på så sätt inte utöka statsskulden.

"reducing the waste and inefficiency in Medicare and Medicaid will pay for most of this plan", sa Obama inför Kongressen

Obama gav dock inga detaljer på exakt hur detta skulle gå till, och experter betvivlar dock att detta är möjligt utan att höja skatterna - ett alternativ mycket tänkbart och som Obama inte nämnde är en del av Demokraterna i Representanthusets plan, att höja inkomstskatten för de välbärgade medborgarna: en skattehöjning som kommer att påverka ensamstående som tjänar mer än t 280,000 dollar, och par som tjänar mer än 350,000 dollar om året. Det skulle ge ungefär 544 miljarder dollar, och täcka ungefär halva reformkostnaden inom 10 år.

En studie gjord av sjukvårdskonsultfirman Lewin Group från i onsdags visar att även om Demokraternas plan bara skulle öka statsskulden med 39 miljarder dollar de närmsta 10 åren (en i sammanhanget inte så värst stor summa), så skulle skulden däremot öka med 1 biljon dollar mellan 2020 och 2029 - i takt med att vårdkostnaderna ökar i snabbare takt än tillväxten.

Det är heller inte så många som tror att Obama heller kommer att lyckas med att göra de nedskärningar i det nuvarande sjukvårdssystemet (som de betvivlar kommer att räcka) som han själv förespråkar - det därför att Kongressen förmodligen inte kommer att vilja göra några sådana.

"He's absolutely correct in saying the waste and abuse is there," sa John Sheils, Lewin Gruppens vice president. "But it would probably take reforms that I don't think America's interested in,"

Den Demokratiske kongressmannen Alcee Hastings från Florida, instämmer, och säger:
"Those changes would affect a lot of my constituents,"

Det är också just denna, kanske viktigaste punkt av alla, som Obamas sjukvårdsreform har allvarliga problem: den har ingen tydlig och säker ekonomisk täckning - och en ökad statsskuld är i längden ett allvarligt hot mot USA:s ekonomiska stabilitet - och ett långsiktigt allvarligare hot mot nationen än sjukvårdsfrågan är.

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Karl Rove kritiserar Obamas tal 20090911

Inga kommentarer: