fredag 25 september 2009

G 20 inleds med varning till Iran

G 20 mötet i Pittsburgh fick en oplanerad start efter att det uppdagats att Iran haft ett hemligt kärnkraftverk som de dolt för de internationella kärnkraftsinspektörerna. Amerikanska ämbetsmän säger att de följt det iranska projektets utveckling i flera år, men att Obama beslöt att offentliggöra saken efter att Iran upptäckt att västerländsk underrättelsetjänst kommit på dem. I måndags skrev Iran efter att de förstått att västvärldens reaktion var oundviklig, ett kryptiskt brev till IAEA där de förklarade att de hade ett "pilot kraftverk" under konstruktion.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad sa ingenting om detta kraftverk i sitt tal inför FN denna vecka, där han upprepade att Iran till fullo hade samarbetat med inspektörerna och att anklagelserna om kärnvapen program var påhittade - ett påstående den nya upptäckten inte backar upp. Kärnkraftverket som upptäckts är dock ännu inte i bruk, men kan bli det redan nästa år, säger amerikanska ämbetsmän, enligt New York Times. NYT skriver också:

" American officials said that they expected the announcement would put the Iranians on the defensive and that it would make it easier to build a case for international sanctions if Iran blocked inspectors or refused to halt its nuclear program.

“They have cheated three times,” one senior administration official with access to the intelligence said of the Iranians late on Thursday evening. “And they have now been caught three times.”

The official was referring to the revelations by an Iranian dissident group that led to the discovery of the underground plant at Natanz in 2002, and the evidence developed two years ago — after Iran’s computer networks were pierced by American intelligence agencies — that the country had secretly sought to design a nuclear warhead. American officials believe that effort was ordered halted in late 2003."


Med denna information offentliggjord inledde President Obama tillsammans med Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Storbritanniens premiärminister Gordon Brown G 20-mötet med en stark varning till Iran. Obama som spenderat första halvåret av sitt presidentskap med att försöka sträcka ut handen till den islamiska republiken, tog nu en skarpare ton och sa att Iran "is breaking rules that all nations must follow, endangering the world non-nuclear proliferation regime ... and the security of the world."

Här är de tre ledarnas uttalanden i Pittsburgh. Sägas kan att Obama ter sig betydligt mer presidentiell när han agerar bestämt i frågor där det är rätt att göra det, som i denna. Sarkozy är också bestämd och säger att allt, allt måste redovisas och Gordon Brown talar om att det är dags att dra en linje i sanden i förhållandet till den iranska regimen:Källor: New York Times, Fox News, Se även DN

Se även tidigare inlägg:

Obamas internationella vecka 20090925

Ahmadinejad utesluter inte att Iran kan tänkas skaffa kärnvapen 20090918

Inga kommentarer: