måndag 21 september 2009

Obamas intervjublitz: ABC News

Obama intervjuades i sin mediablitz också av ABC News reporter George Stephanopoulos på "This Week", där Obama bl a förklarade att han inte trodde att någon skatteökning behövdes för att finanisera sjukvårdsreformen - och om inget görs så kommer kostnaderna att stiga, och bli en riktigt stor börda för dem som för närvarande redan har en försäkring. Stephanopoulos argumenterade dock för att kraven på att alla måste ha en försäkring är samma sak som en skatteökning, vilket Obama kontrade med att säga att kravet att alla med bil måste ha en bilförsäkring inte betraktas som en skatt. Stephanopoulos ger sig dock inte, och citerar ett lexikon på vad ordet "skatt" betyder - vilket måste sägas vara ganska uppkäftigt när han sitter ansikte mot ansikte med landets president.

Klicka här för att se intervjun.

Se även tidigare inlägg:

Obamas intervjublitz: CNN 20090921

ACORN:s fall från de politiska höjderna 20090920

Inga kommentarer: