måndag 21 september 2009

The Clinton Tapes: De hemliga Clinton-intervjuerna

Under sin tid som president mellan 1993-2001, så lät Bill Clinton historikern Taylor Branch spela in 79 samtal med Clinton om dennes presidentskap - vilket blev Clintons sätt att föra dagbok och ge en djupare inblick i livet i Vita Huset som historiker i efterhand skulle kunna utforska. Dessa inspelningar använde Clinton sig till viss del av i författandet av sin memoar "Mitt Liv", som utkom 2004. Många av de saker som Clinton på djupet går in på i intervjuerna går han dock inte in på lika personligt i memoaren.

Nu ämnar författaren Taylor Branch - som Clinton lärde känna 1972 när de båda arbetade för Demokraternas presidentkandidat George McGoverns kampanj i Texas - släppa boken "The Clinton Tapes: Wrestling History with the President" som utgår från intervjuerna han gjorde i hemlighet med Bill Clinton.

Originalinspelningarna är fortfarande i president Clintons personliga ägo - men Taylor Branch brukade efter varje session spela in sig själv där han berättade för bandspelaren vad kvällens samtal handlat om, och där han själv förde dagbok över sitt möte med Clinton. Dessa - Taylors egna inspelningar, ligger till grund för boken och Taylor Branchs band kommer att göras tillgängliga för allmänheten nästa år.

USA Today har här en artikel om Taylor Branchs bok, där Branch bl a ger exempel på ämnen Clinton pratade om:

Bland annat beskriver enligt Branch Clinton en incident med Rysslands president Boris Jeltsin, som när denne besökte USA 1995 i fyllan hade "smitit" från sin logi på Blair House och stod i klädd bara kalsonger på Pennsylvania Avenue och försökte beställa en taxi eftersom han ville köpa pizza - när Secret Service hittade honom och förde honom tillbaka.

Clinton talade emellertid mest om sig själv: gällande Lewinsky-skandalen så berättade Clinton för honom att denna hade orsakats av att han tyckte synd om sig själv: "I cracked; I just cracked." sa Clinton till Branch. Affären började efter Demokraternas kongressförlust 1994, och personliga tragedier i och med hans mors död i januari året tidigare.

År 2000 hade Clinton en mängd åsikter om presidentvalet. Clinton ansåg te x om Republikanernas primärval att George W. Bush "was unqualified to be president … but he had shrewd campaign instincts," - John McCain däremot ansåg Clinton "might make a good president, but he had no idea how to run."

Efter sin vice-president Al Gores förlust mot George W. Bush så berättar Branch hur Clinton beskrivit att det hettat till mellan honom och Gore. De två träffades efter Gores förlust i två timmar - ett möte som började artigt, men som hettade till när Clinton tyckte att Gore borde ha valt att använda honom mer och låta Clinton kampanja i New Hampshire eller Arkansas: två stater där Clinton var populär och som hade gett Al Gore presidentposten om bara någon av dessa stater tagits. Al Gore svarade dock med att Clintons skandaler legat som en skugga under hela hans egen långa presidentkampanj och de två exploderade sedan båda i ilska.

Vad kan man då säga om Taylor Branchs bok?

Det skrivs ofta väldigt mycket strunt om presidenter, av sensationssökande människor som försöker göra stora saker av- eller skriva långa böcker om möten eller kontakter med presidenter som i själva verket varit väldigt begränsade. Taylor Branchs bok ter sig dock unik eftersom den baseras på ett verkligt projekt, initierat inte av någon sensationslysten journalist (eller ens av honom själv) utan av president Clinton personligen. Det finns förmodligen ingen journalist som gjort 79 intervjuer med en och samma president - men det är alltså vad Taylor Branch gjort. Och även om Branch inte har dessa inspelningar till sitt förfogande, eller ens har lyssnat på dessa (de finns i Bill Clintons personliga ägo, och Clinton har ännu inte offentliggjort dem) - så är Branchs egna inspelningar direkt efter att dessa intervjuer gjort, ett material av stort historiskt värde.

Taylor Branch har dessutom goda kontakter med Clinton. I samband med nyheten om Branchs bok har Bill Clinton, enligt artikeln i USA Today, varit i telefonsamtal med Branch i timmar. De två talade också inför Clintons egen memoar "Mitt liv" från 2004. Branch fick då läsa 700 sidor av boken och slogs då - bara månader innan boken hade sin deadline - av hur lite Clinton hunnit skriva om tiden i Vita Huset - där intervjuerna skulle komma väl till pass - och rekommenderade Clinton att dela upp självbiografin i två delar, något Clinton inte ville. Branch säger att Clintons bok "Mitt Liv" därför bara skrapar på ytan av Clintons presidentskap. Själv har jag bara läst några hundra sidor av biografin, och inte kommit till Clintons berättelse om tiden i Vita Huset - men jag är beredd att tro honom.

"The Clinton Tapes" framstår därför som en kompletterande bok till Clintons egen biografi - åtminstone till den dag då president Clinton väljer att själv offentliggöra de riktiga intervjuerna. Att sådana intervjuer dock finns torde dock väcka enormt intresse hos alla dem intresserade av amerikansk presidenthistoria. 79 unika intervjuer med president Clinton under dennes presidenttid, går att jämställa med David Frosts intervjuer med Richard Nixon - även om de sistnämnda naturligtvis hade ett större sensationsvärde så är intervjuerna med Clinton förmodligen ännu mer ingående, eftersom dessa skedde under, inte efter Clintons presidentskap. Clinton-intervjuerna avslöjar förmodligen inte något nytt om Clinton - men ger förmodligen nya perspektiv på sedan tidigare kända saker - saker som Branchs bok, om vi nöjer oss med hans återberättande av berättelserna - redan nu kan ge oss insikt i.

Källa: USA Today

Inga kommentarer: