lördag 12 september 2009

Obama inför tullar på kinesiska däck

President Obama har beslutat sig för att införa tullar på import av kinesiska däck - med 35% det första året, 30% det andra och 25% det tredje. Detta efter att The United Steelworkers Union tagit upp hotet mot den inhemska däckindustrin i april, och förklarat att mer än 5 000 däckarbetare förlorat sina jobb sedan 2004 i och med att kinesiska däck tagit över den amerikanska marknaden. Amerikansk import av kinesiska däck har tredubblats mellan 2004-2008, och 2006 och 2007 fick fyra amerikanska däckfabriker lägga ner, och tre till kommer att få stänga detta år.

Obama hade till den 17 september på sig att bestämma sig för att säga nej till, acceptera, eller modifiera ett utlåtande från U.S. International Trade Commission ruling, som förklarade att ökad import av kinesiska däck skadar den amerikanska marknaden.

"The president decided to remedy the clear disruption to the U.S. tire industry based on the facts and the law in this case," förklarade Obamas presstalesman Robert Gibbs.

Kina protesterade naturligtvis och dess handelsministerium förklarade på sin hemsida:

"China strongly opposes this serious act of trade protectionism by the U.S. This act not only violates the rules of the World Trade Organization but also violates the relevant commitments made by the U.S. government at the G-20 financial summit."


Beslutet, som är protektionistiskt och inte gynnar den fria handeln - riskerar att få konsekvenser, som skulle kunna utlösa ett handelskrig mellan USA och Kina. Den 24-25 september kommer G20-gruppen att hålla ett möte i Pittsburgh, där Kina kommer att vara en stor aktör och där USA kommer att visa sig angelägna om att stödja frihandel. Regeringar runtom i världen har dock kritiserat USA för att de talar tufft mot protektionism bara när deras egna industrier inte är hotade - och kritiska röster höjdes i våras mot klausulen Buy American i stimulanspaketet.

Vita Huset är i ett desperat behov av ett samarbetsvilligt Kina för att kunna tackla frågor som den globala uppvärmningen, och motverkandet av nordkoreanska och iranska kärnvapen. Kina är världens tredje största ekonomi och har Veto-rätt i FN:s säkerhetsråd.

Samtidigt behöver Obama stöd från de inhemska fackföreningarna, som är en huvudsupporter för Demokraterna i valtider - när han försöker driva igenom sin sjukvårdsreform.

Obamas agerande är en brytning med Bushadministrationens mer försonliga ton i handelsrelationerna mot Kina (där Kina också anklagats för att ha fifflat med valutor och diverse annat för att gynna sig själva snarare än att hålla sig trogen till frihandelsavtal). Däremot tål det att frågas om agerandet är vist. I synnerhet när USA inte längre förhandlar från en tydlig maktposition, kan man fråga sig hur vettigt det egentligen är att mucka gräl med Kina. Och man kan naturligtvis också fråga sig om Obama-administrationen på allvar anser att deras sjukvårdsreform är viktigare än att bevara frihandeln?

President Bush varnade i sitt avskedstal i januari, för isolationism och protektionism och sa följande mycket tänkvärda ord:

"In the face of threats from abroad, it can be tempting to seek comfort by turning inward. But we must reject isolationism and its companion, protectionism.

Retreating behind our borders would only invite danger. In the 21st century, security and prosperity at home depend on the expansion of liberty abroad. If America does not lead the cause of freedom, that cause will not be led."


Obamas politik har vridit den Demokratiska klockan tillbaka till 1960-talsliberalismens glansdagar. Det är dock en politik som historien (inte Republikansk propaganda) bevisat inte fungerar, och desto mer globaliserad världen blir, och desto mindre hegemonisk USA blir - desto sämre kommer en sådan politik också att fungera. Av Bill Clintons nytänkande Demokratiska parti tycks för närvarande inte mycket finnas kvar. Historiens ironi kan dock bli följande: om Obama fortsätter på samma inslagna väg så riskerar han att förlora valet 2012 - och helt säkert kommer hans politik att i framtiden ge USA oändliga problem av mycket större tyngd än de problem han lyckas lösa. Det kommer i historiens ljus ge USA:s två "mitten-presidenter" som båda satt två ämbetsperioder på sammanlagt 16 år betydligt högre status än någon av dem har idag: Bill Clinton och George W. Bush - (i synnerhet om Bushs Republikanska parti gör samma misstag som Obama-administrationen; nämligen tolkar sin tidigare presidents politiska misslyckanden som att det innebär att lösningen är att vrida klockan bakåt.)

Med det sagt är inte allt Obama gör dåligt: och i Afghanistan har han hittills agerat utifrån en principfast beslutsamhet. Däremot tycks han verkligen tro att han kan äta kakan och behålla den samtidigt: (expandera ett sjukförsäkringssystem till enorma proportioner utan att tro att det ska höja statsskulden - införa tullar mot kinesiska däck, utan att tro att det ska skapa problem i frihandelsrelationen, et c)

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Kinas stimulanspaket: köp kinesiskt 20090618

Nancy Pelosi besöker Kina
20090526

Obama utser Jon Huntsman till USA:s Kina-ambassadör 20090516

Bush i Kina 20090418

Kinas tilltagande militärmakt 20090326

Kineser trakasserar amerikanskt skepp 20090310

Buy American? 20090216

EU protesterar mot "Buy American"-sektion i stimulanspaketet 20090204

Kina: vän eller fiende? 20090124

Kina försvarar sitt beslut att censurera Obamas tal 20090122

Inga kommentarer: