söndag 19 december 2010

4:e Advent: Jesus i amerikansk historia

Amerikansk historia har många band till julen och Jesu födelse. John Quincy Adams (president mellan 1825-1829, och tillsammans med George W. Bush den ende president att ha en far som också varit president) kopplade samman dagen för USA:s födelse den 4:e juli, med julen och Jesu födelse, på följande sätt:

Why is it that the next to the birthday of the Saviour of the world our most joyous and most venerated festival occurs on this day? (4th of july) Is it not that in the chain of human events the birthday of the nation is indissolubly linked with the birthday of the Saviour, that it forms a leading event in the progress of the Gospel dispensation? Is it not that the Declaration of Independence first organized the social compact on the foundation of the Redeemer’s mission on earth? That laid the cornerstone of human government on the first precepts of Christianity?


Jesus högaktades dock även av de författningsfäder som inte var lika religiösa. Thomas Jefferson - författaren av frihetsdeklarationen, som förklarat att alla människor skapats jämlika, med vissa okränkbara rättigheter - var med stor sannolikhet deist, och ett barn av upplysningen och trodde inte på de övernaturliga delarna av bibeln. Likväl var han ett stort fan av Jesus och skrev boken The Life and Morals of Jesus of Nazareth - där han visserligen separerade det han menar var den korrekte historiske Jesus, från de övernaturliga inslagen i Nya Testamentet, men likväl förklarade att Jesus var det bästa föredöme en amerikan kunde ha.

Noah Webster, som skulle komma att bli något av den amerikanska utbildningens fader - med sitt lexikon, förklarade kopplingen mellan bibeln och konstitutionen och sa:

“The brief exposition of the Constitution of the United States will unfold to young persons the principles of republican government. It is the sincere desire of the writer that our citizens should early understand the genuine source of correct republican principles is the Bible, particularly the New Testament of the Christian religion.“


Under 1900-talet uppstod en debatt som än idag fortgår, över i vilken grad det amerikanska statsbygget var kristet eller ej. Det amerikanska statsbygget var förstås inte kristet på så vis att man skulle ha förespråkat en statskyrka eller statsreligion. Man gjorde snarare motsatsen (och motsatte sig mycket kategoriskt den institutionaliserade kyrkan i Europa) - däremot menade författningsfäderna att friheten att tro, tänka och tycka fritt var en konsekvens av kristendomen.

Men oavsett hur man idag väljer att betrakta konstitutionen - som ett sekulärt upplysningsprojekt, eller som ett kristet upplysningsprojekt - så går det inte att komma ifrån att Jesus var av stor betydelse för i princip samtliga författningsfäder - varför det också är svårt att förstå USA utan en historisk förståelse av kristendom.

Här sjunger Enya O Come, O Come Emmanuel:Se även tidigare inlägg:

USA:s kristna anti-kommunism och dagens anti-islamism
20101210

Inga kommentarer: