söndag 19 december 2010

SÄPO:s rapport om radikal islamism i Sverige

SÄPO släppte för några dagar sedan en rapport om radikal islamism i Sverige.

Rapporten har tillkommit på uppdrag av regeringen och är den hittills mest omfattande offentliga redogörelsen av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, och SÄPO:s generaldirektör Anders Danielsson hoppas att rapporten ska bidra till en vital debatt om ämnet.

Jag har själv ännu inte läst hela rapporten, men däremot sammanfattningar av den. På säkerhetspolisens hemsida skriver man om rapporten:

Säkerhetspolisens rapport konstaterar att det i Sverige finns ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande islamistisk extremistisk ideologi. De flesta av dem fokuserar på att agera och propagera dels mot utländska trupper i muslimska länder, dels mot regimer som anses vara korrumperade och inte står för den tolkning av islam som nätverken anser vara den enda sanna. De personer som är aktiva i dessa nätverk bedriver verksamhet i syfte att stödja och underlätta terroristbrott, framför allt i andra länder.

Rapporten visar också att hotet från våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige för närvarande inte är ett hot mot samhällets grundläggande strukturer, Sveriges styrelseskick eller centrala statsledning. Däremot kan den utgöra ett hot mot både enskilda personer och grupper.

Ett relativt begränsat antal personer är involverade i våldsbejakande islamistisk extremism - den grupp aktiva vars handlingar ligger till grund för beskrivningen i rapporten består av knappt 200 personer. Och det finns inga belägg för att antalet personer som radikaliseras i Sverige ökar.


Man förklarar också att sättet att radikaliseras har många likheter med andra extremiströrelser och att man måste arbeta med förebyggande åtgärder. SVT Rapport har här ett inslag om rapporten:Socialdemokraten Sven-Erik Österberg, berättar alltså i reportaget att ett sätt att förebygga är att undervisa om islam i skolorna och där förklara att extremismen inte är samma sak som islam i sig. Sven-Erik Österberg är helt uppenbart inte speciellt kunnig om islamisk teologi eller historia - det vore önskvärt om extremisterna helt enkelt kunde för lite om islam, med stor sannolikhet kan de dock mycket mer än Sven-Erik Österberg som förmodligen aldrig ens läst Koranen eller några av de traditionella Mohammedbiografierna (sirorna). Debatten behöver därför breddas och inte bara handla om de yttre faktorer som kan driva människor in i extremism (oavsett om det rör sig om religiös eller politisk extremism) - utan också ta upp vad som driver personer specifikt till islamisk extremism, från att vara en moderat muslim till att bli en militant sådan.

PI har här en lång artikel av grundaren till det nu nedlagda FOMI (Forum mot Islamisering) som kommenterar SÄPO:s rapport, men också ger en mer ingående förklaring till varför terrordåd sker i islams namn. Läs gärna den som en kommentar till SÄPO-rapporten. Det är ståndpunkter som nu måste lyftas upp. Att SÄPO inte gör det kan man kanske förstå - eftersom deras uppgift i första hand är att verka mot hoten mot samhället, inte att blanda sig i religionsfrågor. Däremot råder en alltför stor tystnad också från moderat muslimskt håll, där man i princip även efter dådet i Stockholm blundat för de islamister som finns. Man avfärdar den militanta teologin som om den i princip inte existerade och menar att "extremister" inte söker sig till just deras moskéer.

Istället för att öppet inför det svenska folket ta upp och konfrontera och avsvärja sig den militanta teologin, så avfärdar man debatten. Det är dock en debatt som måste föras, och som måste föras öppet - inte bara inom de muslimska samfunden - och att yttre röster finns som lyfter upp detta är därför mycket välkommet.

Se även tidigare inlägg:

Självmordsdåd i Stockholm - del 3: Taimour Abdulwahab 20101213

Inga kommentarer: