torsdag 23 december 2010

Bushs bok "Decision Points" slår försäljningsrekord

Tidigare president George W. Bushs bok "Decision Points" slår försäljningsrekord och har nu sålts i 2 miljoner exemplar i hårdomslagsformat och e-boksförsäljning sedan dess release i början av november.

Det kan jämföras med Bill Clintons bok "My Life" som allt som allt tills idag sålt 2,2 miljoner exemplar sedan dess relase 2004. Bushs bok har således sålt mer på en dryg månad än Bill Clinton gjort på sex år.

En talesman för förlaget Crown förklarar att försäljningssiffrorna för Bushs bok är anmärkningsvärda och att han inte på rak arm kan komma på någon annan icke-fiktionsbok i hårdomslagsformat som sålt över 1 miljon exemplar.

Det finns förmodligen en hel del orsaker till att Bush säljer så bra. En anledning är förstås att han så aktivt promotar boken genom att flitigt ställa upp på intervjuer och signera böcker i timmar där han också interagerar med köparna. En annan anledning torde dock vara att Bushs bok fyller en gigantiskt kunskapslucka för många. Under Bushs tid i Vita Huset förmedlades i USA nästan aldrig Bush-administrationens/och president Bushs bild av saker och ting. Snarare förmedlades - i synnerhet efter Irakinvasionen - en vänsterkritisk bild av Bush, som med tiden också kom att bli den gemene bilden. Här i Sverige förmedlades enbart en vänsterkritisk bild av Bush.

Under tiden i Vita Huset gjorde Bush-administrationen heller inte nämnvärt mycket för att bemöta anklagelserna. Bush personligen var inte särskilt intresserad av kritikerna och ansåg sig ha ett jobb han behövde spendera tiden med att sköta snarare än att slösa bort tiden på att bemöta grundlösa antaganden från kritiker som alltid ville se saker från den negativa sidan. De andra inom Bushadministrationen underskattade förmodligen kritiken - de ansåg att den var verklighetsfrånvänd (vilket den också var) och antog därför att sanningen slutligen skulle segra, eller åtminstone innebära att kritiken inte skulle få något bredare fäste. Så blev dock inte fallet - vilket dels beror på att många helt enkelt inte ville se hur saker och ting faktiskt förhöll sig utan mer än gärna ensidigt tog till sig kritik som bekräftade deras redan hållna fördomar om president Bush. Och dels på att eftersom det fanns så lite motstånd mot kritiken (Bush-administrationen uppbådade som sagt i princip inget alls) - så hade även de som uppriktigt sökte information om Bushs politik väldigt få egentliga källor att gå till, varför man istället lätt översvämmades av den uppsjö av Bushkritisk litteratur etc, som florerade.

I takt med att Bushkritiken intensifierades, och när gemene man som uppriktigt önskade förstå Bush, insåg att kritiken gått överstyr så tappade den dock i viss mån bettet (något Obamas diverse ståndpunkter under de senaste två åren kommit att bevisa). De förlorade således tron på de ensidiga kritikerna, samtidigt som de likväl inte hade någon tydlig möjlighet att faktiskt få ett heltäckande perspektiv från Bushadministrationen. Den möjligheten ger nu Bush själv i form av "Decision Points". Somliga kritiker menar att Bush slätmålar historien - jag har själv inte läst boken men tror inte att han gör det. Däremot ger han sitt perspektiv på saken, varken mer eller mindre. Och det är precis det perspektivet som saknats (kritik finns det som sagt redan gott om) - och just därför har Bushs bok också blivit en bästsäljare.

Som tidigare nämnts har jag för avsikt att recensera Bushs bok ingående, det kommer dock att ske något senare än vad jag tänkt mig. Men ni som eventuellt väntar på recensionen kan förstås läsa Bushs bok på egen hand tills dess :)

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Sportbil strandar på Bush-parets gräsmatta 20101223

Inga kommentarer: