torsdag 16 december 2010

Jon Stewart om Obama och Clintons presskonferens

Det har skämtats och talats en hel del om den presskonferens tidigare president Bill Clinton kom att göra i president Obamas ställe. Här kommenterar Jon Stewart på sitt sätt händelsen:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
Obama Leaves Bill Clinton in White House Briefing Room
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical Humor & Satire BlogThe Daily Show on Facebook


Se även tidigare inlägg:

Bill Clinton hjälper Obama att kampanja för Bushs skattesänkningar 20101210

Inga kommentarer: