torsdag 23 december 2010

Senaten godkänner nya START-avtalet

Senaten godkände idag det nya START-avtalet mellan USA och Ryssland med 71 mot 26 röster, varav 13 republikaner också röstade för. Alla tidigare nu levande utrikesministrar rekommenderade en förnyelse av avtalet, och dess godkännande var en seger även för president Obama.

“This duck was not lame. It was healthy, it was walking, it was actually running at different times,” kommenterade senator Joe Lieberman.


Obama själv uttalade sig också och sa:

“This is the most significant arms control agreement in nearly two decades. It will make us safer and will reduce our nuclear arsenals along with Russia’s.” Han refererade också till Ronald Reagans kända replik och sa att avtalet kommer att innebära att “we will be able to trust but verify.”


För en månad sedan såg utsikterna till ett godkännande mörkare ut. Men Obama lade till 85 miljarder dollar för att inom loppet av 10 år modernisera USA:s kärnvapenarsenal - för att en mindre arsenal fortfarande skulle vara effektiv. Han lovade också att fortskrida med planerna om ett europeiskt missilförsvar trots ryska invändningar.

Källor: Politico, New York Times

Se även tidigare inlägg:

Senaten debatterar det nya START-avtalet 20101219

Inga kommentarer: