torsdag 16 december 2010

Juridiskt bakslag för ObamaCare

Den federale distriktsdomaren Henry E. Hudson i Virginia beslutade i måndags att Obamas sjukvårdsreform med dess krav att tvinga medborgare att köpa en sjukförsäkring strider mot den amerikanska konstitutionen.

En mängd delstater har stämt "ObamaCare" pg a detta, och även om det här bara är ett steg på vägen mot ett avskaffande av ObamaCare - vars öde förmodligen kommer att avgöras i Högsta Domstolen, så är det likväl ett viktigt sådant. Här har Fox News ett inslag om saken:Domen kan läsas här.

Källa: Newsweek

Se även tidigare inlägg:

FtN: Mitch McConnell om eventuellt samarbete 20101107

Domare ger stämning mot ObamaCare klartecken att fortgå
20101017

Över 20 delstater stämmer ObamaCare 20101006

Inga kommentarer: