lördag 23 april 2011

Bernard Lewis om händelserna i mellanöstern

Den världsberömde islamologen Bernard Lewis, som inom kort fyller 95, intervjuas här av Wall Street Journal om händelserna i mellanöstern. Lewis var en av Bush-administrationens främsta rådgivare, och någon som trodde på islamvärldens möjlighet att demokratiseras och islams inneboende tolerans (dvs han tillhör inte den konservativa Robert Spencer-falangen).

Vänsterakademiker som Noam Chomsky och Edward Said har dock länge angripit Bernard Lewis - något även svenska vänsterakademiker som Mattias Gardell (och möjligtvis också Jan Hjärpe) hakat på.

Lewis kommenterar händelserna i mellanöstern och säger att det land med bäst möjligheter att verkligen demokratiseras är Tunisien, det eftersom Tunisien är ett arabland som på allvar prioriterat kvinnors rättigheter.

"Tunisia, as far as I know, is the only Muslim country that has compulsory education for girls from the beginning right through. And in which women are to be found in all the professions," säger han.


Han förklarar vidare att en enligt honom stor orsak till att muslimvärlden hamnade bakom väst var just islamvärldens kvinnosyn:

"My own feeling is that the greatest defect of Islam and the main reason they fell behind the West is the treatment of women," he says. He makes the powerful point that repressive homes pave the way for repressive governments. "Think of a child that grows up in a Muslim household where the mother has no rights, where she is downtrodden and subservient. That's preparation for a life of despotism and subservience. It prepares the way for an authoritarian society,"


Ett av president George W. Bushs stora satsningar var (och är fortfarande) att stärka kvinnorna möjligheter i mellanöstern - vilka Bush ofta förklarar kommer att leda mellanöstern och muslimvärldens frihetsrörelser.

Lewis specialområde är Turkiet och det Ottomanska riket, och 1950 blev han den första västerlänning att ges tillgång till de ottomanska arkiven i Istanbul. I intervjun förklarar han bland annat hur Turkiet nu är på väg att åter-islamiseras:

"In Turkey, the movement is getting more and more toward re-Islamization. The government has that as its intention—and it has been taking over, very skillfully, one part after another of Turkish society. The economy, the business community, the academic community, the media. And now they're taking over the judiciary, which in the past has been the stronghold of the republican regime."


Han förklarar också att inom tio år så kan Iran och Turkiet mycket väl ha bytt plats. Iran är ett land, som trots sitt totalitära styre, är på väg bort från islamiseringen - där folket överlag är emot den förtryckande regimen. Turkiet däremot går i motsatt riktning.

En mycket läsvärd intervju som rekommenderas i dess helhet. Kvinnornas betydelse är värd att betonas. Jag delar synen att kvinnor utgör den viktigaste faktorn för att skapa en friare muslimvärld. Alla människor vill ha grundläggande fri- och rättigheter. Eftersom det inom islam är kvinnorna som förtrycks hårdast så är det också de som kommer att reagera starkast. Det kommer - i takt med att de får upp ögonen över att det finns alternativ (och därför är utbildning av muslimska flickor väldigt viktig) - att vilja vara fria helt oavsett vad som sägs i Koranen, i haditherna eller oavsett hur Mohammed agerade för 1400 år sedan - eller oavsett hur männen i deras omgivande samhälle ser på saken. Därför är det av största vikt för väst att stödja kvinnor runtom i muslimvärlden och motverka islamisk hederskultur såväl här hemma som i muslimländer.

Källa: Wall Street Journal

Se även tidigare inlägg:

John McCains besök i Libyen 20110423

Inga kommentarer: