onsdag 20 april 2011

Om Donald Trump-fenomenet

Donald Trump har fortsatt att visa sig nästan överallt - och det framstår alltmer troligt att han faktiskt kommer att ställa upp i presidentvalet. MSNBC rapporterar här om fenomenet Donald Trump:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDonald Trump har bättre åsikter än Obama i många specifika sakfrågor - men han har inte bättre karaktär. Och eftersom USA är ett land som i mångt och mycket bygger sin nationella identitet på just moraliska rättfärdiganden, så måste man också ha en president som gör detsamma. Det gör inte Donald Trump. Och det gör honom oduglig som president.

Se även tidigare inlägg:

Donald Trump talar inför te-party-grupp i Florida 20110416

Inga kommentarer: