fredag 22 april 2011

Fulton Sheen - Långfredagen 1965

Långfredagen (Good Friday) är en av den kristna kyrkans viktigaste högtider till åminnelse av en av historiens viktigaste händelser. Oavsett om man tror att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd, som Johannes döparen hävdade, att han uppstod från de döda, som hans lärjungar hävdade, och oavsett vad man tycker om Jesus eller kristendomen - så är korsfästelsen likväl en av historiens viktigaste händelser eftersom den påverkat världshistorien i en utsträckning som få andra världshistoriska händelser gjort. Något som förklaras bra i denna version av James A. Francis One Solitary Life:Här talar min favoritbiskop Fulton Sheen på långfredagen 1965 - en predikan där Sheen talar om de olika människorna som betraktade Kristi korsfästelse. Sheen är en viktig del av amerikansk historia och en av dem som fick katolicismen accepterad i ett land grundat, format och uppbyggt av anti-katolska protestantiska fundamentalister - men där den historiska kristna tron de senaste årtiondena och åren blivit alltmer dominerande:

Del 1:Del 2:Del 3:Del 4:Del 5:Del 6:Avslutningsvis Mozarts Ave Verum Corpus:Se även tidigare inlägg:

Filmtips: Gudar och människor 20110324

Benedict XVI:s julmässa 2010 20101225

4:e Advent: Jesus i amerikansk historia 20101219

George W. Bush och Billy Graham tillsammans i North Carolina 20101222

USA:s kristna anti-kommunism och dagens anti-islamism 20101210

-----------------------------

Stora protester mot påven i London 20100919

Påven besöker Storbritannien 20100916

Katolska kyrkan - byggare av västerländsk civilisation 20100819

Patriark Bartholomew I om de kristnas situation i Turkiet 20100814

Om Benedict XVI:s tal i Regensburg 20100508

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film 20100507

Katolska kyrkan i rätt perspektiv 20100414

Påvens påskbudskap 20100403

Bush tilldelas katolsk pro-life utmärkelse 20100210

Inga kommentarer: