fredag 22 april 2011

Terry Jones demonstrerar i Michigan

Den koranbrännande Florida-pastorn Terry Jones befinner sig idag i Michigan för att demonstrera utanför en moské. Detta förbjöds han dock att göra av en domare med anledning att det kunde ställa till med upplopp. Han anvisades istället till en annan demonstrationsplats. Det ville Jones dock inte finna sig i - vilket i sin tur ledde till en dragkamp med lagen och han befinner sig nu inför en jury i Dearborn, Michigan. MSNBC rapporterar här om händelsen:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyFör några veckor sedan, i samband med koranbränningen och de tragiska lynchningarna i Afghanistan blev Jones föremål för diskussion även här i Sverige.

SVT Debatt handlade torsdagen den 7 april om händelsen i Florida/Afghanistan - där bland annat Lars Vilks och folkpartisten Fredrik Malm deltog.

På SVT Debatts hemsida skrev konstnären Pål Hollender också hur Lars Vilks gett svenskar ett dåligt rykte i Afghanistan.

Häromdagen skrev också tre svenska debattörer knutna till det kristna Claphaminstitutet på SVD opinion en maning om att hädelselagarna i muslimvärlden måste avskaffas, något Folkpartiets EU-parlamentariker Cecilia Wikström idag bemötte med en egen artikel om att "det också finns kristna hädelselagar" och att dessa först måste avskaffas på hemmaplan.

Den svenska debatten om de här frågorna är inte särskilt utvecklad pg a en mängd orsaker. En av dem är den svenska akademiska miljöns islamfobi-agitation där islamkritik i princip alltid jämställs med islamofobi och där alla islamkritiker på ett eller annat sätt går att klassificera som islamofober. (Jag skrev för några veckor sedan en insändare om saken i vår lokaltidning här där jag bor - om hur svenska akademiker ställt sig i vägen för en seriös islamdebatt i Sverige).

Ett annat problem är att svenskar i allmänhet saknar kunskap, såväl om islam som religion i allmänhet - och att religionsfrihetsfrågan inte ligger särskilt högt i topp i Sverige. Nästan alltid när de här ämnena debatteras i Sverige så framkommer debattörernas okunskap tydligt - vilket gör att de sällan lyckas få det viktiga med dessa debatter sagt.

I SVT Debatt argumenterade Lars Vilks genom hela programmet för att det var medierna som blossade upp saker som te x Terry Jones koranbränning - och man kanske skulle behöva bränna fler koraner för att få media att sluta blåsa upp sakerna i så stor utsträckning.

Ett argument som i sig förstås är sant. Om alla brände en Koran skulle det hela åtminstone i vårt eget land snart förlora nyhetsvärde. I det här fallet i fråga var det dock inte media som hypade upp saken. Medierna i USA rapporterade i princip inte alls om Terry Jones förehavanden (vilket man lärt sig från förra året) - det hela var således ingen stor sak i USA. Däremot snappades det likväl upp (förmodligen via nätet) i Pakistan och Afghanistan, och gjordes där till en mycket större sak än i USA. Och Afghanistans president Hamid Karzai bad till och med om att Jones skulle åtalas som terrorist. (Att Karzai ens tog upp saken och därmed blåste upp det hela har kritiserats - mitt försvar för honom, är att händelsen förmodligen redan var känd och att han ville visa att han tog distans från det hela och inte var den "amerikanska lyddocka" somliga element i landet anklagar honom för att vara - men det är bara min egen spekulation).

De flesta närvarande i studion invände mot Lars Vilks argument (som dock inte främst betonade att man -borde- bränna koraner, utan just att media hypade upp saken - vilket de andra debattörerna inte riktigt tycktes förstå).

Mohannad Yousif, en muslimsk student, sa att Lars Vilks tävlade med Jimmie Åkesson om att vara Sveriges islamofob nummer 1. Exakt vad det innebär eller vad en sådan anklagelse tillförde debatten ifråga har jag väldigt svårt att förstå.

Konstnären Pål Svensson sa att felet inte var en bokbränning i sig - om det gjordes för att skapa fjärrvärme så hade det varit okej - felet var att det gjordes rituellt av en präst som ville väcka uppmärksamhet. Pastor Jones är förstås ingen präst, och få protestantiska samfund tror på prästerskap, han var bara en pastor för en liten fristående sekt på omkring 50 människor och således ingen representant för något amerikanskt trossamfund. Här i Sverige är 50 människor säkert det medlemsantal som innehas av många frikyrkor och det antal som kan närvara på många av Svenska kyrkans söndagsgudstjänster - men i USA är 50 personer i religiösa sammanhang ingenting alls. Och lynchmobben i Afghanistan agerade inte som de gjorde pg a att Jones hade någon slags ämbetstitel - de agerade som de gjorde för att någon brände koranen - och hade agerat så även om Koranen bränts i syfte att göra fjärrvärme (om de bara vetat om saken). Pål Svensson tycktes helt enkelt inte förstå vilka krafter, eller snarare vilka slags idéer som det hela handlar om.

En ung tjej (som jag inte uppfattade namnet på) förklarade att man inte vinner några vänner på att bränna koraner - och vad blir nästa steg? Att bränna Buddha? Hon säger vidare att här i väst tycker vi Monthy Python är roliga i Life of Brian när "Jesus"/Brian hänger på korset. "Men det är vi, i den kulturen finns inte riktigt samma humor eller samma acceptans, whatever, och det vet man ju om- så det handlar här om sunt förnuft", sa hon. Det är förstås sant - problemet är bara att hela poängen är att vi i västvärlden inte accepterar att man -inte- tror på religionsfrihet, vilket många i Afghanistan inte gör (där talibanerna en gång i världen bokstavligen sprängde Buddha). Och det gäller inte bara i förhållande till koranbrännande, mediakåta pastorer - utan också i förhållande till de som konverterar från islam och om de lever i Afghanistan med stor sannolikhet går en säker död till mötes, det just pg a att många muslimer vare sig har samma humor eller "samma acceptans, whatever" - och det vet vi om, och vi accepterar det inte. Att vi inte accepterar det är hela orsaken till att vi ens befinner oss i Afghanistan. Om vi accepterat tanken på att mänsklig frihet inte är ett universellt värde och att vi i Sverige kan ha religionsfrihet medan Afghanistan mycket väl kan vara en lika legitim nation på teokratiska grunder - då hade det inte funnits någon orsak att strida för en pluralistisk stat i Afghanistan.

Den av debattörerna som fick flest saker rätt var Folkpartiets riksdagsledamot Fredrik Malm, som inledde med att fördöma lynchningen i Afghanistan, och sa att detta måste fördömas av alla - inklusive av muslimvärlden. Vilket var en mycket viktig sak att betona. Med det sagt fördömde han dock likväl Terry Jones agerande, och sa att det fanns något som heter respekt och sunt förnuft - vilket Terry Jones saknade. Också det instämmer jag i. Däremot drog han därefter växlarna alldeles för långt (förmodligen i ett försök att visa att han själv var en tolerant person som visste hur man skulle balansera saker och ting) genom att förklara att Terry Jones inte var någon yttrandefrihetskämpe och att Jones om denne får bestämma skulle förbjuda koranen - precis som Geert Wilders i Holland gör. Jones tillhör alltså dem som använder yttrandefriheten för att inskränka yttrandefriheten, på samma sätt som nazister och kommunister.

Terry Jones verkar onekligen vara ett pucko - men inget jag läst antyder att han motsätter sig det amerikanska samhällsbygget med dess grundläggande tro på yttrandefrihet. Tvärtom verkar Jones genom sitt agerande ha önskat hävda just yttrandefriheten. Och att han skulle vilja förbjuda koraner har jag aldrig hört från något annat håll. Men jag har inte djupstuderat Terry Jones, så det kanske stämmer - även om jag är skeptisk. Vad Malm definitivt får fel är dock parallellen till nazister och kommunister - vare sig Jones, och definitivt inte Geert Wilders är någon som vill använda yttrandefriheten för att inskränka denna. Man kan fråga sig vad Fredrik Malm egentligen kan om Geert Wilders när han gör ett sådant uttalande. Geert Wilders är en utmärkt försvarare för europeisk yttrandefrihet och någon som står upp mot hotet från en förtryckande inom-europeisk islamism på ett sätt som få andra vågat göra. Min enda slutsats är att Malm vill ställa sig själv i god dager genom att måla upp andra i dålig sådan. Ett uttalande som dock försvagar hans argumentation eftersom han därigenom röjer okunskap om ämnet.

Jag lyssnade för några månader på Fredrik Malm när han höll en föreläsning om Israel och hotet från Iran. Han berättade då bland annat hur viktigt det var att stå upp för de kristna i te x Irak (något jag helt håller med om) och förklarade då hur vörnadsfullt dessa betraktade sin tro och att de tog nattvard i dryckeskärl av guld, medan han, när han var i USA, nedsättande beskrev hur han varit i en kyrka där de helt enkelt tog nattvard i några muggar. Ett uttalande som i sig avslöjade att Malm helt enkelt inte förstod skillnaden i nattvardssynen mellan protestanter och de historiska kyrkorna. Den amerikanska kyrka han var i var med full säkerhet en protestantisk kyrka - hade han gått på en amerikansk katolsk mässa hade han fått uppleva en helt annan nattvard i linje med den han beskrev från Irak. Men eftersom protestanter inte tror på transsubstantiation (dvs tron att vinet och brödet verkligen är Jesu kropp och Jesu blod) utan mer ser nattvarden som en symbol för dessa saker och som en påminnelse om de saker Jesus sagt, så behandlas den naturligtvis inte med samma vördnad och att ta nattvard i en mugg eller ett glas eller vad som helst är inte alls utifrån en sådan syn något fel i sig - varför man helt enkelt inte kan avfärda protestantiska "amerikanska kyrkor" som oseriösa bara för att de har en annan nattvardsteologi än den kristna kyrkan i Irak. Malm är således en person som verkar vilja kunna ge klara besked utan att alltid vara nämnvärt kunnig om de saker han gärna vill ha tydliga åsikter om. Med det sagt fick han likväl fler saker rätt än de andra debattörerna - och han framförde en viktig poäng när han hävdade att man knappast lockar in länder som Afghanistan i moderniteten genom att bränna koraner. Men trots det får han alltså ändå alldeles för mycket fel.

Medverkade gjorde också en korkad (pingst)pastor från Vetlanda (vars namn jag inte heller uppfattade) - som en gång hotat med att bränna Jonas Gardells böcker, men som ansåg att man inte skulle få bränna heliga saker så som bibeln (eller koranen - eftersom han tycktes ha den lilla förmåga att faktiskt ta in att såväl bibeln som koranen i ett demokratiskt samhälle är "heliga" eller religiösa till sin natur - varför han för att skydda bibeln alltså anammade hela konceptet om att inte smäda religioner). En person som således inte framstod som särskilt mycket smartare än Terry Jones från Florida.

Vettiga röster finns emellertid även i Sverige. Och opinionsinsändaren i SVD från Claphaminstitutet var en tydlig och bra sådan. Den viktiga poäng i det här sammanhanget, och det huvudsakliga problemet i alla dessa saker är inte vare sig rondellhundar eller koranbränningar, utan det faktum att somliga grupper i världen (i synnerhet i muslimvärlden) inte tror på yttrande- eller religionsfrihet eftersom de grundar sina liv på en teokratisk teologi som inte ger mycket utrymme för sådant.

Denna insändare fick dock mothugg av folkpartisten Cecilia Wikström, som i sin egen insändare, skrev att udden riktas mot muslimvärlden när vi i väst har "egna hädelselagar" på vår egen bakgård. Som exempel beskriver hon hur Irland antog en hädelselag "som innebär att om en person säger eller offentliggör ”något skymfande eller förolämpande mot något som hålls heligt av någon religion” kan denna person få upp till 25 000 euro i böter."

Som ett annat exempel nämner hon hur man i Grekland inte i vilken utsträckning som helst får skymfa kristendomen, eller hur man i Polen har en hädelselag som förbjuder ”förolämpningar av religiösa känslor”.

En sådan argumentation saknar helt och hållet perspektiv på saker och ting. Irland är katolskt - och ett land med stor respekt för sina egna traditioner. Du har dock full rätt att vara protestant i Irland (min bloggkompis John Gustavsson är protestant och bor i Irland, omgiven av praktiserande katoliker, vilket inte är några problem). Ingen i Irland blir dödad om de skulle konvertera till protestantismen. I Pakistan däremot spelar det ingen roll hur tolerant och snäll och ödmjukt du än förhåller dig till islam - om du konverterar från islam så har du i princip skrivit under din egen dödsdom. Vilket exemplen som framfördes av skribenterna från Claphaminstitutet tydligt påvisar.

Cecilia Wikström tycks således i första hand störa sig på att man på somliga platser i Europa har lagar som i en svensk kontext skulle kunna betraktas som "förargelseväckande beteende" (i Sverige: pissa inte offentligt, folk kan ta anstöt - i Irland, smäda inte jungfru Maria - folk kan ta rejält illa upp). För båda saker kan du - om du har rejält mycket otur - få böter. Men någon större rädsla känner folk inte vare sig i Irland eller i Sverige. När jag var yngre lyssnade jag en hel del black metal (vars syfte lite förenklat är att hypa anti-kristendom) - bland annat bm-band från just Polen - men jag läste aldrig om att dessa skulle ha blivit stoppade av de polska myndigheterna. Om dessa band verkat i mellanöstern eller i Pakistan hade dess medlemmar bokstavligen blivit halshuggna.

Jag själv är emot såväl hädelselagar i alla former som lagar mot "förargelseväckande beteende" - men jag förstår förstås att olika länder måste ha en viss respekt för sin egen majoritetskultur. Vilket inte per automatik innebär att sådana länder är totalitära talibanstyren. Irland är det inte - trots dess genomgripande katolicism. Och Sverige är det inte heller - trots att folk inte får pissa offentligt på torgen.

I Pakistan däremot är hädelse något helt annat. Där spelar ödmjukheten som sagt ingen roll, och oavsett hur mycket respekt du än har för islam och muslimer så är en konvertering i sig hädelse som enligt deras lagar och teologi bör straffas med döden. Att jämföra Pakistan med Grekland eller Irland är löjligt - och att hävda att det skulle vara av större prioritet att motverka "hädelselagar" i Europa än i muslimvärlden visar på en mycket dålig förståelse både av de dagsaktuella skillnaderna dessa länder emellan - men också den stora skillnaden mellan kristendomen och islam (Trots att Wikström alltså är prästvigd i Svenska kyrkan). Wikström skriver:

"Jag menar att vi kunde börja med att städa upp på vår egen europeiska bakgård innan vi kritiserar länder utanför EU."


I kyrkohistorien fanns det röster som ungefär ordagrant sa samma sak i argumentationen för varför man inte skulle bedriva korståg för att stoppa den islamiska imperialismen. Det fanns judar på Europas bakgård man borde ta itu med innan man kritiserade eller angrep länder makter utanför, menade man då. Ett argument som var fel, eftersom de föreställda femtekolonnarna (judarna) inte var ett större hot än hotet från den islamiska imperialismen, lika lite som föreställningen om dagens moderna europeiska hädelselagar skulle vara ett större hot än hädelselagarna bland dagens islamister i te x Pakistan. Wikström har inte lärt av historien eftersom hon inte kan historien. (OBS: här vill jag inte trassla in mig i kyrkohistoria, bara visa att sättet att resonera på är/kan vara fel).

I den debatt som idag förs är det viktiga dessa saker: att vi markerar att man i våra länder har rätt att häda (islam såväl som kristendom om man det vill) - det är en av de saker som kännetecknar de moderna västerländska demokratierna. Ett demokratiskt Afghanistan behöver inte ha samma tolerans i det avseendet (det kommer inte att ske, och om det är det man kämpar för kan man lika gärna åka hem) - däremot måste de garantera rätt till yttrandefrihet och religionsfrihet att om man så vill byta religion utan hot om våld och död.

Vi kräver således inte att Afghanistan eller Pakistan ska bli som Sverige. Vi kräver bara att de ska upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter (och i de ingår inte rätten att bränna koranen) - och det finns många "vanliga afghaner" som vill detta. Därmed kan de heller inte kräva av oss, att våra samhällen ska förbjuda den yttrandefrihet som kännetecknar pluralistiska samhällen som USA eller som Sverige. Det är nämligen den pluralismen som gör både att Lars Vilks med lagen på sin sida har rätt att rita rondellhundar, som att muslimer med lagen på sin sida har rätt att säga att Gud inte har någon son. Den poängen har alldeles för få svenska debattörer lyft fram - istället har man trasslat in sig i de ena eller de andra retoriska petitesserna.

Se även tidigare inlägg:

Pastor Jones fördöms tydligt 20110403

Koranbränning leder till svensk FN-mans död 20110402

--------------

Shahbaz Bhatti begravs 20110304

2 kommentarer:

Fredrik Malm sa...

En poäng med yttrandefriheten är att den ska gälla alla, även muslimer.

http://www.google.se/#sclient=psy&hl=sv&source=hp&q=wilders+ban+the+koran&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=8452527557a6bb3c

Ronie Berggren sa...

Hej Fredrik,

kul att du läser bloggen.

Att yttrandefriheten även ska gälla muslimer är naturligtvis självklart. Jag är inte för bokförbud, vare sig Koranförbud eller förbud av andra böcker. Men jag tycker att du drar växlarna lite väl långt när det gäller Wilders.

Vad Wilders vill är främst att framföra en poäng, inte att specifikt bannlysa en bok. Nederländerna har en lag som förbjuder hatskrifter som manar till våld och vad Wilders vill är helt enkelt att den lagen ska tillämpas på Koranen eftersom Koranen tydligt uppmanar till just våld.

Sverige förbjöd nazilitteratur under andra världskriget, inte för att vi var emot tryckfrihet, utan för att vi ansåg det synnerligen farligt med nazistisk propaganda på svenska när nazisterna spred tysk propaganda i te x Norge.

Enligt Wikipedia är Hitlers Mein Kampf -fortfarande- förbjuden att såväl sälja som inneha i Österrike (http://en.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf#Current_availability). Ett förbud som naturligtvis känns tämligen absurt idag, när nazistiskt maktövertagande i någon enskild europeisk nation känns väldigt avlägset. Men förbudet måste förstås ses mot dess bakgrund.

Det måste också Wilders krav, som uppkommit just pg a islamiskt motiverade våldsdåd. Jag anser därför att du missar den poäng Wilders försöker framföra, som alltså inte i första hand handlar om att förbjuda böcker, utan om att inte blunda för det på islamiska grunder motiverade våldet.

Jag själv anser som sagt givetvis att alla böcker bör tillåtas, såväl Koranen som Bibeln och Mein Kampf, för att bara ge exempel på några skrifter som på olika håll i världen betraktas som kontroversiella. Således delar jag inte Wilders syn på saken, men jag delar heller inte din syn på Wilders att denne likt te x nazisterna skulle tillhöra dem som vill använda demokratin för att avskaffa demokratin. Det är att dra växlarna alldeles för långt (vilket jag tycker att du ibland tenderar att göra när du gör kraftfulla uttalanden om saker man märker att du bara snabbläst dig in på.)

Med det sagt tycker jag trots det att du är en av Sveriges bättre politiker - och drar du bara ner på din tendens till snabba kategoriska åsikter om ämnen du inte har full koll på så kan du bli riktigt bra. Och min kritik bör ses som en konstruktiv sådan, inte en nedsättande.

Du har sagt många bra saker också, och i min recension av Mattias Gardells bok "Islamofobi" (där denne kritiserar dig) nämner jag dig positivt:

http://usapol.blogspot.com/2011/01/islamofobi-mattias-gardell.html